Metaanalys om schizofreni, droger och våld

NORRKÖPING Det är samband med alkohol och andra droger, inte den psykiska sjukdomen som sådan, som ökar risken för våld bland schizofrena personer. Det visar en metaanalys av alla studier på området som Kriminalvårdens utvecklingschef medverkat i.

I sammanställningen har brittiska och svenska forskare funnit att en person med diagnosen schizofreni bara är marginellt mer våldsbenägen. Det är istället kopplingen till ökad användning av droger som leder till en ökad våldsrisk.

– Den här studien bekräftar att det är alkohol och droger som ligger bakom våldsbrotten snarare än psykisk sjukdom i sig. Precis på samma sätt som hos psykiskt friska är alkohol och droger den viktiga faktorn när det handlar om våldsbrott, säger Martin Grann, utvecklingschef i Kriminalvården, i en kommentar.

Resultaten visar att insatser för drogavvänjning som är begår våldsbrott är viktigt, både bland dem med och utan psykotisk sjukdom.

• Läs mer om undersökningen publicerad i medicintidskriften Jama, som Drugnews tidigare rapporterat om. Där jämfördes 8 000 svenska patienter med diagnosen schizofreni med 80 000 andra icke psykisk sjuka personer. Schizofrena kunde bli mer våldsbenägna, men bara om de samtidigt hade missbruksproblem.

En annan studie inom kriminalvården visar att dömda våldsbrottslingar ofta har alkoholproblem.

Etiketter:

Annonser