Fler farliga ämnen hittade i prillan

MINNEAPOLIS Ny forskning visar att en enda portion av den rökfria tobaken, utsätter användaren för farliga kemikalier motsvarande röken från fem cigaretter.

Dags överge tron att rökfri tobak, som snus och tuggtobak, är ett säkrare sätt att få ett nikotinbegär tillfredställt. Redan före denna studie hade 28 enskilda cancerframkallande ämnen identifierats i rökfri tobak.

Listan av farliga kemikalier i rökfri tobak utökas nu med ytterligare två dussin carcinogener som orsakar bland annat cancer i munhålan. Dessa giftiga kemikalier i en enda prilla snus kan i farlighet jämföras med den giftiga röken från fem cigaretter.

Det framkom när en forskningsstudie om PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) i rökfri tobak presenterades vid American Chemical Society 238:e nationella möte, rapporterar Medical News.

– Denna forskningsstudie visar än en gång att rökfri tobak inte är säker, säger studiens ansvariga, kemisten Irina Stepanov vid Masonic Cancer Center på University of Minnesota, i en kommentar.

Studie presenteras i kölvattnet efter en ökad marknadsföring och markant ökad användning av rökfri tobak, i USA har försäljningen av snus fördubblats sedan 1980-talet.

Tills alldeles nyligen trodde vetenskapsvärlden att endast små mängder av PAH finns i snus, eftersom tobaken inte brinner vid användandet. Detta har dock visat sig vara fel.

– Under tillverkningsprocessen kontamineras snuset av PAH. Det är vid efterbehandlingen som en process kallad “firecuring“, som den rökfria tobaken smittas av PAH, sade Stepanov vid forskningscentret.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser