Fler hjälpsamtal om spelberoende i sommar

Spelberoendet är ett problem för såväl den enskilde individen som samhället och måste tas på allvar och prioriteras trots de hårda besparingskrav som nu väntar kommunerna. Det skriver Eva Dall och Jimmy Blondin på privata vårdföretaget Attendo Individ och Familj som tagit emot fler samtal om spelberoende i sommar.

Sommarmånaderna är den tid då flest personer med spelberoende söker vård eller behandling. Trenden i år pekar på en kraftig ökning av spelberoendet då antalet samtal ökat dramatiskt – även jämfört med samma period tidigare år.

En av de grundläggande faktorerna för att veta om man har ett spelproblem är att man under en längre tid ständigt tänkt på spel. Folkhälsoinstitutet har på sin hemsida en lista på tecken över vad som är ett spelproblem om man vill ha mer kunskap om spelberoende.

Attendo Individ och Familj hjälper människor som har blivit beroende av alkohol, droger och spel. Sett över de senaste åren har juni månad utmärkt sig som den period då telefonsamtalen och mejlkontakterna ökat för alla missbruk eller beroenden.

I år har vi dock märkt en ökning på alla områden, men framförallt för spelberoende och då särskilt bland unga människor. Tidigare har bilden av hjälpsökande för spelberoende dominerats av en jämn ström av vuxna och då företrädesvis män.

Under de senaste tre åren har vi också haft en kontinuerlig ström med telefonsamtal samt mejl från frånskilda mammor som sökt hjälp för sina unga söner som spelar data/tv-spel i en sådan omfattning att de slutat gå till skolan under perioder, inte längre umgås med familjen eller vänner och blir aggressiva då mödrarna hotar med att datorn eller tv-spelet ska plockas bort.

I flera fall har sönerna uppträtt så pass aggressivt att mödrarna behövt få hjälp att hantera situationen av manliga bekanta.

I en mindre omfattning har dessa samtal även kommit från skolor som vill ha hjälp på ett mer övergripande plan för dataspelande, men också spel om pengar på nätet därför att skolorna uppmärksammat att spelandet påverkar ungdomarnas skolgång negativt.

Hela missbruks- och beroendefältet är lågt prioriterat i tider av besparingar. Socialstyrelsens expert och regeringens missbruksutredare pekar ut missbruksvården som särskilt drabbad av besparingarna. Unga människor står i dag utanför arbetsmarknaden och socialbidragen för denna grupp ökar lavinartat.

Utanförskapet är sannolikt en väsentlig faktor bakom ökningen. Detta drabbar människor med ett spelberoende särskilt mycket då kommunerna inte heller har skyldighet enligt lag att erbjuda hjälp.

Den låga prioriteten för behandling av spelberoende slår hårt mot föräldrar och deras ungdomar som spelar data/tv- spel på ett sådant sätt att det drabbar deras hälsa eftersom detta i dag inte ses som ett stort problem.

Risken är att fler personer drabbas av spelberoende, något som förutom att det är en personlig tragedi även belastar samhällets kostnader på sikt.

Spelberoende

Att inte kunna kontrollera spelande (om pengar, ex trav, casino, tips, spelautomater, kortspel, vadslagning etc, eller annat spelande (ex. TV-Data-spel) och det medför allvarliga negativa konsekvenser.

Cirka 3,5 procent av befolkningen har riskabla spelvanor. Omkring två procent har spelproblem och en halv procent är spelberoende.

Spelproblem (om pengar) är mest utbredd bland unga män, utrikes födda personer, de utanför arbetsmarknaden och de med ekonomiska problem.

• Tecken på begynnande spelberoende: Tänker ofta på spel. Behöver spela om allt mer pengar för att känna spänning. Har flera gånger misslyckats kontrollera, begränsa eller sluta med sitt spelande. Blir lätt rastlös och irriterad om man försöker sluta spela.

• Andra kännetecken: försöker vinna tillbaka förlorade pengar. Ljuger om hur mycket man spelar. Begår brott för att få tag i pengar till mer spelande. Kan riskera eller förlora relationer, karriär och jobb på grund av sitt spelande. Räknar med att andra kan ordna pengar för att lösa en ekonomisk kris till följd av sitt eget spelande.

Lagligt spel omsatte i Sverige 2007 omkring 38,5 miljarder kronor (+6 procent sedan året före). Därtill kommer nätpoker (cirka 16 miljarder kronor), illegalt spel (5-15 miljarder främst spelautomater och klubbar utan tillstånd), samt oreglerat spel på utländska hemsidor.

STÖDLINJEN är en webbplats för spelare, anhöriga och personer som i sitt jobb möter spelberoende. Eller telefon 020-819100.

Källor: Folkhälsoinstitutet , Nationella folkhälsoenkäten.
Drugnews/SL

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Etiketter:

Annonser