Få rektorer vill ha drogtester

STOCKHOLM Bara sju procent av rektorerna vill införa slumpmässiga drogtester på sin egen skola. Det visar en ny undersökning som genomförts av TV4/Nyheterna. 46 procent av rektorerna tror inte ens att drogtester skulle fungera förebyggande.

Slumpmässiga drogtester är en metod för att förebygga drogmissbruk hos ungdomar som införts på en del skolor. Testerna har dock kritiserats av Skolverket och Skolinspektionen som ansett att testerna kränkt elevernas integritet. Däremot har förslaget förordats bland annat av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och i enskilda riksdagsmotioner. Ett enigt utbildningsutskott avslog dock förslaget senast det behandlades.

Inte heller bland landets rektorer finns det någon längtan efter drogtester. TV4/Nyheterna har frågat 700 rektorer vad de anser om slumpmässiga drogtester. Även om 27 procent av de rektorer som svarat anser att drogtester är bra eller mycket bra som fenomen, är det bara sju procent som skulle vilja inför det på sin egen skola. En lika stor andel av rektorerna svarar att frågan om att införa slumpmässiga drogtester diskuterats på skolan.

Rektorerna är inte heller övertygade om att slumpmässiga drogtester på eleverna fungerar drogförebyggande. 23 procent av rektorerna svarar att de tror att testerna fungerar avskräckande, dubbelt så många – 46 procent – tror inte att det är en fungerande metod.

Rektorerna upplever inte att de har så stor problem med droger på sina skolor. Bara en enda har svarat att skolan har mycket stora problem med droger, och sammanlagt två procent menar att den egna skolan har ett stort drogproblem.

• Fotnot: Hela undersökningen finns publicerad här (pdf): Droger i skolan

Etiketter:

Annonser