Amerikaner emot legalisering av marijuana

SACRAMENTO Opinionsundersökningar visar att majoriteten av USA:s befolkning är emot en legalisering av marijuana. Men ändå sköljer en liberaliseringsvåg över USA, eftergifter sker i flera stater.

I det avslutade budgetarbetet i Kalifornien inför 2010, har en mängd besparingsåtgärder införts för att rädda den blödande statens ekonomi. Staten lider av ett underskott på motsvarande 209 miljarder svenska kronor. Enligt Los Angeles Times nätupplaga kan 27 000 fångar komma friges i förtid, förkortad rehabiliteringstid av fångar samt dömda som i större utsträckning ska få avtjäna sina straff med fotboja, är några förslag som skall spara staten dryga miljarden i skattedollar. Beslut om denna extraordinära åtgärd väntas inom kort.

Sedan en ledamot i delstatsförsamlingen lagt fram ett lagförslag om att legalisera och beskatta marijuana, har ekonomer räkna på hur mycket den illegala handeln med marijuana är värd och hur mycket skattedollar staten skulle kunna få in på legalisering av drogen. Ett plus på uppskattningsvis 1,4 miljarder dollar skulle kunna fylla en del av det gigantiska gapet i ekonomin. Men en sådan lag är ytterst kontroversiell och frågan kommer under året vara föremål för intensiv debatt. Därför togs inte detta förslag med i årets budget, utan kommer med sannolikt behandlas i nästa års budget.

Som Drugnews tidigare rapporterat röstades en skattehöjning av medicinsk marijuana igenom i Oakland, Kalifornien förra veckan. Men eftergifter mot marijuana sprider sig över hela USA. Till exempel i Massachusetts röstade väljarna nyligen igenom en lag som avkriminaliserar innehav av ett ounce, motsvarande drygt 28 gram, marijuana. I countyt Cook, vilket omger Chicago, röstade lagstiftarna denna vecka igenom att innehav av upp till tio gram marijuana inte längre skall ge fängelsestraff, i stället skall böter utdömas.
Men opinionsmätningar i USA visar att en majoritet av befolkningen – 58 procent – fortfarande är emot legalisering av marijuana, även om den beskattas.

Etiketter:

Annonser