Var tionde student dricker för mycket

ÖSTERSUND Tio procent av Sveriges högskolestuderande dricker alkohol på ett riskfyllt sätt. Siffran är hög, men studenternas alkoholvanor har planat ut, och andra i samma åldersgrupp har kommit ikapp. Det framgår av en delrapport om studenters drogvanor av Statens Folkhälsoinstitut.

Studenternas supande uppmärksammas särskilt av allmänheten eftersom de syns på ett annat sätt än de vanliga medborgarnas. Det handlar om insparkar och utsparkar, studentspex och upptåg som ger offentlighet till festerna och supandet.

– Tidigare har det säkert varit så att studenter hade en högre alkoholkonsumtion, men jag tror att det är en myt att så är fallet idag. Jag tror personligen att denna studie snarare visar att motsvarande åldersgrupp kommit ikapp studenterna, säger Elisabet Flennemo, projektledare vid Riskbruksprojektet på Folkhälsoinstitutet, till Drugnews.

Hon menar att tillgängligheten av alkohol blivit betydligt större de senaste tio åren. Genom generösare införselregler och att alkohol har blivit jämförelsevis billigare, och att alkoholkonsumtionen stigit i takt med denna tillgänglighet.

Att studenternas drickande planat ut menar Elisabet Flennemo kan förklaras av att regeringen, Folkhälsoinstitutet och högskolorna, men också ungdomarna själva verkat för en större medvetenhet om alkohol och andra drogers farlighet och att denna upplysning varit effektiv.

Hög alkoholkonsumtion hos studenterna måste uppmärksammas av ledningen för universitet och högskolor att arbeta drogförebyggande. Lärosätena måste bli bättre på att fånga upp elever som får alkoholproblem medan de pluggar. I grunden handlar det om att minska alkoholkonsumtionen, men också om skolornas egen ekonomi.

– Skolorna har fått regeringens stöd arbeta förebyggande, men det ställs också krav på lärosätena att de skall prestera. Pengarna till skolorna delas ut efter måttet av genomströmningen av godkända elever. Så här vilar ansvaret på skolornas ledningar att arbeta för en god elevhälsa och drogförebyggande, säger Elisabet Flennemo, som tidigare arbetade för regeringens Alkoholkommitté.

Undersökningen av alkoholvanorna genomfördes i början av detta år. Omkring 4 000 studenter har fått möjlighet att besvara en enkät, svarsfrekvensen var 55 procent.
Studien som nu publicerats är en del av en mer omfattande studie som handlar om högskoleelevers alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopingvanor. Hela rapporten blir klar i höst.

• Studenters riskfyllda alkoholvanor har tidigare belyst. Bland annat har en forskare försökt lära unga att på fester hitta den “optimala promillehalten“. Även webbplatser där ungdomar får uppge och bedöma sin konsumtion har tagits fram.

• I RISKZONEN: män som dricker mer än 14 standardglas per vecka, motsvarande för kvinnor är mer än nio.
Om man dricker för att bli berusad, (Binge-drinking). För män minst fem standardglas, för kvinnor minst fyra standardglas vid ett och samma tillfälle. Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 1,5 dl vin eller 4 cl starksprit.

• Testa ditt eget alkoholintag på www.alkoholhjalpen.se
Källa: Vårdguiden och Folkhälsoinstitutet.

Etiketter:

Annonser