Fler nyktra unga – men narkotikan ökar

VISBY För första gången på länge ökar andelen skolelever i nian som prövat narkotika. Även tobaksrökning ökar. Dock är det färre som dricker alkohol. Det visar färska siffror från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

Andelen grundskoleelever i 15-16-årsåldern som i våras uppgav att de prövat narkotika har ökat från fem till sju procent bland flickorna och från sju till nio procent bland pojkarna. Det är dock låga siffror i en internationell jämförelse.

Alkohol fortsätter att minska. Av pojkarna är det 42 procent och av flickorna 35 procent som säger nej till att dricka.

– Inte någon gång i undersökningens historia 38-åriga historia har vi haft så få alkoholkonsumenter bland ungdomarna, säger Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på CAN som hållit i studien.

Tobaksrökning fortsätter att öka något. I år uppger 30 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna att de röker. Det är ändå lägre än vid millennieskiftet. En förklaring till att fler pojkar röker kan vara att snus blivit dyrare, menar Thomas Hvitfeldt. Uppseendeväckande är att nära hälften själva kan köpa tobak trots åldersgräns 18 år.

Ungefär 5 300 elever i 300 klasser har medverkat i årets undersökning . Enkäten presenterades vid ett seminarium i Visby i tisdags morse.

• Vad är då orsaken till att narkotikaexperimenterande åter ökar bland tonåringar i Sverige?
– Det handlar nog delvis om en del av en global trend. Men också ökad tillgänglighet här hemma, priserna har gått ner på narkotika det senaste decenniet, säger Thomas Hvitfeldt till Drugnews.
Han understryker att narkotikafrågan måste hållas levande, vilket kanske inte gjorts tillräckligt senare år.

I en följande debatt om vad som bör göras var representanter för riksdagspartierna enade om att föräldrarnas roll och förhållningssätt är viktig om alkohol och andra droger. Exempelvis att inte bjuda sina barn på alkohol.

Karin Rågsjö, vice ordförande (V) i socialtjänsten i Stockholm, beklagade att många kommuner satsar mindre på barn och ungdomar. Marie Ljungberg Schött (M), ordförande i tillståndsutskottet i Stockholm, menar att man måste stärka ungas självkänsla, och Lars-Axel Nordell, Kd-riksdagsledamot från Örebro, efterlyser fler förebyggande insatser för att unga ska dricka mindre.

En ändå stärkt nykterhetstrend bland tonåringar, enligt CAN-enkäten, gläder Robert Damberg, ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund.
– Det är nu coolt att vara nykter. Flera unga förebilder, som Björn Gustafson, dricker inte och ungdomar gör nog en revolt mot vuxnas supande också, säger Damberg till Drugnews.

Tobak, alkohol och narkotika hänger ihop visar flera studier. En restriktiv alkoholpolitik gör även på sikt att färre börjar knarka, menar Damberg.

Etiketter:

Annonser