Nya hiv-fall upptäcktes i sprutstudie

STOCKHOLM Sprutnarkomaner har ofta inlett drogkarriären tidigt. De flesta är smittade av hepatit. Många delar sprutor, lösningar och har oskyddad sex, men de som får information tar mindre risker, visar en uppsökande unik studie av drygt 1100 personer i Stockholms län. 63 var hivsmittade, varav 17 nyupptäckta fall.

De nya hiv-fallen har fått hjälp av uppsökandeteamet – som besökt 137 platser i länet för att kontakta missbrukare – att genast komma i kontakt med infektionsvården.

– Vår uppsökande verksamhet i parker, campingplatser, på Sergels torg, Stureplan och andra kända missbruksmiljöer har nog bidragit till att stävja den hiv-epidemin som fanns för ett par år sedan bland missbrukare, säger smittskyddsprofessorn Sven Britton, som varit forskningsansvarig i projektet, till Drugnews.

Den s.k. baslinjestudien om injektionsnarkomaner i Stockholms län har pågått från juli 2007 till utgången av augusti förra året. Den överlämnandes i fredags till biträdande sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP). Studien ifrågasätter tidigare uppgifter om att det finns uppåt 7000 sprutnarkomaner i Stockholms län, professor Sven Britton gissar att snarare nedåt 5000 injicerar regelbundet.

Bland de 720 aktiva missbrukare i studien som injicerat senaste 12 månaderna är medelåldern 40 år, 73 procent är män och de flesta svenskfödda, endast 17 procent är födda utomland. Amfetamin dominerar som drog, en fjärdedel intar heroin, många blandmissbrukar. Över två av tre har varit häktade eller suttit i fängelse, färre bland kvinnorna. Bara åtta procent har arbete, nära en tredjedel är hemlösa.

Narkotikadebuten har i snitt skett redan före 15 års ålder, oftast med cannabis, medan injektionsmissbruket sker omkring fyra år senare.

– Studien ger viktig kunskap för den breda narkotikapolitiska utredning som ska läggas fram i höst om förslag på insatser för missbrukarna i länet. Det är för tidigt att säga om det innefattar att starta sprututbyten, säger Rydberg till Drugnews.
– Regelbundna hiv- och hepatit-tester tillsammans med rådgivning och motivering till behandling är grundläggande, vi har redan permanentat vår utökade testverksamhet, säger hon.

Förekomsten av smitta är hög bland de aktiva narkomanerna i studien, över 80 procent är smittade av hepatit C som ofta leder till leverskador, varannan hade haft hepatit B, och 7,6 procent av männen och 5,6 procent av kvinnorna är hiv-positiva. Vad gäller hiv är det cirka 70 gånger högre än hos vuxna svenskar i allmänhet. Men det är svårt för forskarna att slå fast smittsambanden med riskbeteende kring injektionsvanor och oskyddat sex.

Förespråkare för sprutbyten menar att rena sprutor hindrar smittspridning och ger kontakter med en utsatt grupp människor. Kritiker menar att det saknas evidens för de effekter som avses och att samhället istället ger fel signaler genom att stötta ett narkotikamissbruk som är olagligt.

Landstingrådet har tidigare varit skeptisk till de kontroversiella sprutbytesprogrammen, men landstinget har alltså tillsammans med Stockholms stad skjutit på avgörandet.

Vid sidan av den kontroversiella frågan om rena sprutor ska ges till missbrukare av samhället, så tycker Birgitta Rydberg att mer fokus måste läggas på att upptäcka de unga missbrukarna innan de börjar injicera. Förebyggande arbete måste börja tidigt, redan i mellanstadiet för att identifiera personer i riskzon, menar hon.

Studien avslöjar även att av den grupp som är knutna till metadon- och subutexprogram (171 personer i studien), så sidomissbrukar över 80 procent. I hela Stockholms län ingår cirka 1100 opiatberoende i sådana program.

– Det är oroande om sidomissbruk är vanligt i dessa program, som har rykte om sig att vid en internationell jämförelse vara strikt kontrollerade, och det är något vi måste studera närmare, säger Birgitta Rydberg.

Av alla de över 1100 personer som testats för hiv, och hepatit B och C, och intervjuats om sina liv, så har cirka 90 procent sedan återkommit för att få provsvaren. Vilket får anses vara högt och har underlättats av att de flesta har mobiltelefon idag. Många har även vaccinerats för hepatit B (för C finns ännu inget vaccin).

– Merparten av de missbrukare vi sökt upp vill ha rena sprutor och att sprutbyte startas, säger Sven Britton.

Psykolog Kristina Hillgren, projektansvarig i studien, menar dock att testning är viktig för att få veta om man är smittad och ändra riskbeteenden. Man måste försöka skydda sig genom att använda kondom och inte dela sprutor.
– Det går inte att gå och vänta på ett eventuellt sprututbyte, man måste försöka ta ansvar för sitt eget liv och andras genom att skydda sig.

• Fotnot: Initiativet till baslinjestudien togs 2006 och startades på Maria Beroendecentrum och har senare fått stöd av landstinget som varit huvudfinansiär med cirka fyra miljoner kronor. Karolinska Institutet har varit forskningshuvudman.

Etiketter:

Annonser