Ulvskog: ta makten över alkoholpolitiken

SOLNA Ta tillbaka makten över alkoholpolitiken och minska införselkvoterna. Snabbare narkotikaklassning, bättre missbruksvård, låt svenskt snus få säljas i andra EU-länder. Det tycker Marita Ulvskog, Socialdemokraternas förstanamn i EU-valet, framgår i Drugnews @-intervju.

Marita Ulvskog, 57 år, är uppväxt i Norrbotten, har mycket av sin politiska bas i Dalarna, men bor i lägenhet i Solna sedan många år. Hon har arbetat som journalist (bl a chefredaktör för Dala-Demokraten), rekryterades till regeringskansliet av Ingvar Carlsson, varit civilminister och kulturminister, senare partisekreterare och riksdagsledamot. EU-kritikern Ulvskog är nu Socialdemokraternas toppkandidat i EU-valet.

Hon efterlyser investeringar i miljö och nya jobb och utlovar en strid mot lönedumping och att arbetsmarknaden i unionen utvecklas till en slags “människohandel“.

• Drugnews: Hur avser du driva alkoholfrågor i Europaparlamentet?
– Jag vill ta tillbaka makten över alkoholpolitiken, det vill säga att vi själva bestämmer om sänkta införselkvoter och om att förbjuda alkoholreklam. Dessutom vill jag att EU ska höja minimiskatterna på alkohol, svarar Marita Ulvskog.

• Bör Sverige enskilt sänka införselkvoterna för att hejda alkoholfloden om EU inte allmänt beslutar minska dem?
– Vi vill minska införselkvoterna av alkohol. Varje medlemsland ska själv få besluta om införselregler av alkohol. Det är inte möjligt idag. Det krävs beslut i EU om Sverige enskilt ska få sänka införselkvoterna.

• Hur ställer du dig till s.k. harm-reduction på drogområdet?
– Jag tror att man ska vara försiktig med att tillämpa harm-reduction, men för en liten grupp kan skadelindring vara ett acceptabelt alternativ. Även människor som fastnat i missbruk måste beredas möjlighet att leva ett värdigt och sjukdomsfritt liv så långt det bara går, till exempel genom restriktiv användning av sprutbytesprogram.

• Hur ska du agera i narkotikafrågan om du blir vald till EU-parlamentet?
– Jag vill arbeta för en snabbare narkotikaklassning, för mer information och för bättre missbrukarvård. Men framför allt genom att slåss mot arbetslöshet och social utslagning som ofta är inkörsporten till missbruk.

• Bör säljförbudet av svenskt snus hävas i unionen?
– I grunden är detta en nationell fråga. Själv tycker jag att snus borde få säljas i andra EU-medlemsländer.

• Hur bör Sverige driva drog- och folkhälsofrågor under EU-ordförandeskapet i höst, tycker du?
– Arbeta för lägre införselkvoter. Dessutom bör det förebyggande arbetet och informationen mot alkoholmissbruk i EU öka, särskilt bland ungdomar. Ge ökat stöd till arbetet för bättre folkhälsa.

• Hur kan bekämpning av grov organiserad brottslighet förbättras i Europa?
– Polis och rättsväsende i de europeiska länderna måste samarbeta mycket mer kring gränsöverskridande brottslighet, avslutar Marita Ulvskog.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser