Feghet om alkohol råder!

Inför EU-valet är många partier ute och talar om vikten av drogförebyggande och hälsofrämjande arbete. Men tyvärr, det är mest prat, anser Gunnar Blommé, drogsamordnare i Falun, i en Drugnews-krönika.

Kristdemokraterna vill sänka våra nationella alkoholinförselkvoter. Men har inte en gång i EU under den nuvarande mandatperioden höjt sin stämma mot EU:s alkoholpolitik och för restriktioner, varken då det gäller vår införselkvot eller för en mera restriktiv alkoholpolitisk förändring inom EU.

Moderaterna vill inte att Sverige ska gå före och kräva lägre införselkvoter då de befarar att det skulle leda till ökad smuggel.

Centern vill släppa snuset fritt i EU och arbeta mot narkotikan, men är otylig i om vi ska gå före när det gäller vår nationella införselkvot.

Alltför många politiker har inte förstått att alkoholen är det största folkhälsoproblemet jämte tobak/nikotinet. Kan det bero på att alkoholen är en så ”trevlig” sällskapsdryck och att de ”möter” sina egna dryckesvanor när alkolholfrågan diskuteras?

När ska politiker inse att vi måste ta tag i attityderna hos oss vuxna beträffande alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar?

Vi vuxna kommer aldrig att bli trovärdiga i vårt folkhälsoarbete så länge vi inte förstår att den ökande alkoholkonsumtionen är ett resultat av de vuxnas dryckesvanor och till hur, var och när vi gör våra alkoholinköp.

Vi måste också våga stå upp mot marknadens glorifiering av alkoholkonsumtion och att vara en motkraft.

Alla talar om att vi vill ha en bättre folkhälsa och många vill ha lägre skatter. Då måste vi ta itu med den ohälsa som alkoholkonsumtionen innebär.

Därefter kanske vi kan få lägre skatter, men först efter att vi tillfredgodosett de vårdbehov som vi får ett ökat utrymme för, eftersom de alkoholrelaterade skadorna då kommer att minska.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser