Wibe emot gemensam drogpolitik i EU

UMEÅ Junilistan vill motarbeta en gemensam EU-politik på drog- och folkhälsoområdet och att det ska vara möjligt för enskilda länder att sänka införselkvoter för alkohol. Det framgår av Drugnews @-intervju med Sören Wibe, förstanamn för Junilistan i EU-valet.

Sören Wibe är 62 år, professor i skogsekonomi vid lantbruksuniversitet i Umeå. Han har tidigare varit EU-parlamentariker för socialdemokraterna 1995-1999, senare riksdagsman.

Men kallar sig nu oberoende socialdemokrat och är sedan ifjol partiledare för Junilistan och dess toppkandidat i EU-valet. Han vill bekämpa fusk och slöserier i EU-systemet, motverka ytterligare maktöverföring till unionen och vara en samlad röst för svenska EU-kritiker, från höger till vänster.

• Drugnews: Hur avser du driva alkoholfrågor i Europaparlamentet?
– Junilistan är positiv till den fria rörligheten. Men alkohol är inte vilken vara som helst. Jag kommer därmed att arbeta för att det ska vara möjligt för enskilda medlemsländer att sänka införselkvoterna, svarar Sören Wibe, Junilistans nye partiledare och toppkandidat i EU-valet.

• Bör Sverige enskilt sänka införselkvoterna för att hejda alkoholfloden om EU inte allmänt beslutar minska dem?
– Ja, det är ett fullt rimligt förslag.

• Hur ställer du dig till s.k. harm-reduction på drogområdet?
– Negativt, då det är ett tecken på att man har givit upp inför drogproblemet. Junilistan har konsekvent röstat nej till drogliberala betänkanden, såsom det så kallade Cataniabetänkandet.

• Hur ska du agera i narkotikafrågan om du blir vald till EU-parlamentet?
– Jag ska arbeta för att EU inte tar över denna fråga. Om så skulle bli fallet kan vi räkna med att vi behöver införa politiska beslut som en majoritet av svenskarna inte står bakom.

• Bör säljförbudet av svenskt snus hävas i unionen?
– Sverige ska ha rätt att sälja snus, övriga länder bör ha möjlighet att självständigt avgöra hur de vill göra i denna fråga.

• Hur bör Sverige driva drog- och folkhälsofrågor under EU-ordförandeskapet i höst, tycker du?
– Vi bör motarbeta en gemensam EU-politik inom området och föreslå att det ska vara möjligt för enskilda länder att sänka införselkvoterna.

• Hur kan bekämpning av grov organiserad brottslighet förbättras i Europa?
– Det är självfallet nödvändigt med samarbete mellan länderna i denna typ av gränsöverskridande frågor. Men jag tror mer på internationellt samarbete inom ramarna för Interpol, än att vi ska stärka Europol, anser Sören Wibe.

Han berättar att Junilistan har ställt frågor till kommissionen och rådet om alkohol- och drogpolitik under denna mandatperiod och att folkhälsa är en viktig fråga som partiet ska fortsätta att betona.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser