Hökmark: sänkta kvoter ökar smuggling

STOCKHOLM Om Sverige ensamt sänker införselkvoter för alkohol skulle det leda till ökad smuggling och svartsprit. Det menar Gunnar Hökmark, Moderaternas toppkandidat i EU-valet, i Drugnews @-intervju.

Gunnar Hökmark är en 56-årig “superpolitiker“ med skånska rötter som idag pendlar mellan Bryssel och Stockholm.

Han har en bakgrund som civilekonom, men har i många år varit med i toppolitiken – som Muf-ordförande, riksdagsledamot, partisekreterare och senaste fem åren EU-parlamentariker för Moderaterna. Nu kandiderar han i EU-valet för en ny period.

• Drugnews: Hur avser du driva alkoholfrågor i Europaparlamentet?
– Som en viktig folkhälsofråga som framförallt är medlemsstaternas ansvar, svarar Gunnar Hökmark.

• Bör Sverige enskilt sänka införselkvoterna för att hejda alkoholfloden om EU inte allmänt beslutar minska dem?
– Nej, det skulle leda till ökad smuggling och svartsprit. Däremot är det viktigt att förändra den svenska alkoholpolitiken så vi får mindre langning.

• Hur ställer du dig till s.k. harm-reduction på drogområdet?
– Negativ.

• Hur ska du agera i narkotikafrågan om du blir vald till EU-parlamentet?
– För förbud inom samtliga EU-länder.

• Bör säljförbudet av svenskt snus hävas i unionen?
– Ja.

• Hur bör Sverige driva drog- och folkhälsofrågor under EU-ordförandeskapet i höst, tycker du?
– Genom att lyfta fram hälsofrågor i ett vidare perspektiv.

• Hur kan bekämpning av grov organiserad brottslighet förbättras i Europa?
– Genom att koordinera nationellt polisarbete, underrättelsesamarbete, utbyte av information och gemensamma mål för tillslag och insatser, anser Gunnar Hökmark.

För Hökmark – vice ordförande i konservativa partigruppen EPP i EU-parlamentet – är några viktiga frågor jobben, fullfölja klimatpolitiken och att skärpa brottsbekämpningen.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser