Ella Bohlin är skeptisk till sprutbyten

VALLENTUNA Ella Bohlin vill stoppa “lågprisracet“ av alkohol i Europa, inte exportera svenskt snus och anser sprutbytesprogram för narkomaner ger motstridiga signaler. Det framgår av Drugnews @-intervju med Kristdemokraternas toppkandidat i EU-valet.

Ella Bohlin är 30 år och bor i Vallentuna, norr om Stockholm. Hon var tidigare ordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund, har en fil kand i statsvetenskap och har arbetat bland annat som konsult. Hon är toppkandidat för Kristdemokraterna i EU-valet.

• Drugnews: Hur avser du driva alkoholfrågor i Europaparlamentet?

– Något av det viktigaste som jag ser det är att synen på alkohol förändras. Det ska inte vara en handelsvara utan än folkhälsofråga och behandlas därefter, svarar Ella Bohlin och understryker att alkoholproblem är en av hennes tre hjärtefrågor att driva vid sidan av miljö och människohandel.

• Bör Sverige enskilt sänka införselkvoterna för att hejda alkoholfloden om EU inte allmänt beslutar minska dem?

– Ja det bör vi absolut överväga, men jag tänker jobba för att införselkvoterna kraftigt minskas och att punktskatterna höjs för att motverka det lågprisrace efter alkohol som sker i Europa.

• Hur ställer du dig till s.k. harm-reduction på drogområdet?

– Jag är inte övertygad om att det är en framgångsrik metod i kampen mot drogerna. Sprututbyten till narkomaner menar jag ger motstridiga signaler. Att inneha narkotika är förbjudet enligt lag, men samhället tillhandahåller trots detta verktyg för fortsatt missbruk.

• Hur ska du agera i narkotikafrågan om du blir vald till EU-parlamentet?

– Alkohol och narkotika har en särställning då det inte bara har allvarliga konsekvenser för den enskilde, utan även för omgivningen. Våld och annan kriminalitet, splittrade familjeförhållanden, trafikolyckor och sjukskrivningar är några exempel. I vissa länder omfattas vissa narkotiska preparat av mindre strikt lagstiftning, vilket försvårar arbetet mot droger på Europanivå.

– Jag är beredd att i EU kämpa för en gemensam restriktiv syn på detta område. Ett effektivt förebyggande på lokalplanet, opinionsbildning och samarbete med frivilligorganisationer, liksom en verkningsfull och tillgänglig behandling är av största vikt. Erfarenhetsutbyte och en ökad politisk samsyn på värdet av att bekämpa narkotika kan leda till att drogmissbruket kan trängas tillbaka i Europa.

• Bör säljförbudet av svenskt snus hävas i unionen?

– Nej, vi accepterade exportförbundet då vi gick med i EU. Jag menar att Sverige inte ska tvinga på andra länder en produkt de inte vill ha med hänvisning till folkhälsan. EG-domstolen slog senast 2004 fast att exportförbundet är motiverat med anledning av folkhälsa!

• Hur bör Sverige driva drog- och folkhälsofrågor under EU-ordförandeskapet i höst, tycker du?

– Med ambition och envishet! Vi ska föra en ansvarsfull alkoholpolitik och målet ska vara att totalkonsumtionen ska minska. Tyvärr dricker européerna mest i världen. År 2003 beräknades alkoholskadorna kosta EU-länderna 125 miljarder euro, eller 1,3 procent av bruttonationalprodukten. Därför är de ett hot mot både ekonomin och ett socialt hållbart Europa.

• Hur kan bekämpning av grov organiserad brottslighet förbättras i Europa?

– Genom utökat samarbete inom Europol och att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, avslutar Ella Bohlin.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser