Droger påverkar schizofreni och brott

SOLNA Det är inte schizofreni i sig som ökar risken för våldsbrott, utan samtidigt missbruk av alkohol och andra droger. Den slutsatsen dras i en stor undersökning av svenska patienter.

I ett 20-tal äldre studier utpekas sambandet mellan psykisk sjukdom och våld, vad gäller schizofreni att risken skulle öka fyra-sex gånger. Den nya svensk-brittiska studien går nu på tvärs och uppmärksammar även drogernas roll.

Drogers roll vid s.k. vansinnesdåd har ofta missats i den allmänna debatten. Istället för att stirra sig blind på personer med psykisk sjukdom, så bör deras beroende av droger mer observeras.
studeras.

Den slutsatsen – för några kanske överraskande – kan dras av en svensk-brittisk studie som nu publiceras i vetenskapliga amerikanska medicintidskriften Jama. Våldsforskare vid bl a Karolinska institutet har undersökt sambandet schizofreni och våldsbrott bland 8000 svenska patienter med diagnosen schizofreni.

Bland annat har domstolsutslag undersökts för gruppen 1973-2006 och jämförts med 80 000 andra icke psykiskt sjuka kontrollpersoner. Schizofrena kan bli mer våldsbenägna, men bara om de samtidigt har missbruksproblem.

28 procent av de schizofrena med dubbeldiagnos (även missbruk, ungefär hälften alkohol, hälften andra droger) hade dömts för våldsbrott, jämfört med 8 procent av övriga schizofrena och 5 procent i normalbefolkningen.

– Skillnaden mellan personer med schizofreni i allmänhet och den så kallade vanliga befolkningen är alltså inte särskilt stor, säger Niklas Långström, forskare vid Karolinska institutet, till Svenska Dagbladet.

Han menar att resultaten är viktiga för att ändra attityder mot psykiskt sjuka. Men även att psykiatrin bättre måste undersöka och behandla eventuella missbruksproblem hos gruppen.

• I en tidigare svensk långtidsstudie har även risken för att cannabisanvändning kan utlösa schizofreni uppmärksammats.

• Fotnot: Studien “Schizophrenia, Substance Abuse, and Violent Crime“ i The Journal of the American Medical Association (2009;301(19):2016-2023).

Etiketter:

Annonser