KD: svensk promillegräns i hela EU

GÖTEBORG Trafiken måste bli alkoholfri i Europa. Sänk promillegränsen till svensk nivå, 0,2 promille, i unionen och placera EU:s nya trafiksäkerhetsmyndighet i Göteborgsregionen. Det föreslår kristdemokraterna i samband med EU-valet.

Förslagen presenteras i en ny rapport av kd-riksdagsledamöterna Annelie Enochson, Ingemar Vänerlöv, Lars-Axel Nordell och Lars Gustafsson, samt EU-kandidaten Sofia Modigh.

– Vi gläds över att människor kan mötas över gränserna. Men det finns möten vi helst vill slippa. Att möta en rattfyllerist på motorvägen kan vara ödesdigert. Inför EU-valet vill vi nu aktualisera trafiknykterhetens betydelse i hela Europa, säger Sofia Modig till Drugnews och vill se en bred EU-kampanj kring trafiknykterhet.

Varje år dör cirka 17 000 personer i EU i olyckor med alkoholpåverkade förare, vilket är en tredjedel av alla trafikolyckor. Promillegränserna i EU-länderna varierar idag mellan 0,2 och 0,8 promille. Även straffen för grovt rattfylleri variera mycket.

I rapporten “Nyktert möte“ (pdf-fil, 16 sidor) föreslås gränsen i hela unionen sänkas till 0,2 promille. Och att EU:s blivande trafiksäkerhetsmyndighet placeras i Västsverige där bl a redan Chalmers samarbete med fordonsindustrin och Volvos krocksäkerhetsanläggning redan finns.

Sverige ligger även i framkant vad gäller att pröva alkolås och offentlig sektor kräver ofta alkolås i fordon vid upphandling. I kristdemokraternas rapport föreslås att Sverige blir försöksland i EU för obligatoriska alkolås i nya personbilar från 2012 med mål att införa det i hela i unionen två år senare. I lastbilar och bussar i kommersiell trafik redan från nästa år.

Rattfylleri ökar även i Sverige, polisanmälningar ökade senaste decenniet till ifjol 31 200, varav drogpåverkan ökat mest. KD-rapporten innehåller förslag om permanent system för villkorlig körkortsåterkallelse för rattfylleridömda mot att de installerar alkolås.

Förbud mot s.k. eftersupning sex timmar efter trafikolycka efterlyser kd-representanterna, liksom att samma promillegränser och straffskalor införs för flygfylleri och sjöfylleri som för rattfylleri i Sverige. Samt att en nollgräns mot narkotika införs även i luften och på sjön.

• STOPPA ALKOHOLFLODEN TILL SVERIGE/ I en debattartikel i Svenska Dagbladet kräver KD att införselkvoterna för alkohol i EU antingen halveras eller att varje land själv får bestämma nivån för hur mycket alkohol resenärer ska få införa.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser