“Sverige unikt på drogbekämpning“

ÖREBRO/STOCKHOLM “Världen följer noga vad Sverige gör för att bekämpa droger. Ni är unika med er samverkan och kultur mot missbruk“. Den hyllningen levererade USA:s tidigare drogtsar Robert DuPont på narkotikamässan.

Han tog som exempel att drogproblemen är betydligt större i Köpenhamn jämfört med Malmö, trots bara 20 minuter skiljer städerna.

Förklaringen menar den amerikanske drogexperten ligger i att Sverige haft en lång tradition av folkrörelser och samverkan mot gemensamma problem, men också att man lärt läxan från narkotikaepidemin på 1960-talet. Ett försök med legalförskrivning av bl a amfetaminpreparat stoppades i Stockholm sedan skadorna ökade istället för som avsett minska.

DuPont framhöll framlidne narkotikaprofessor Nils Bejerots roll i denna folkupplysning, att analysera vad som gick fel och se vad som behövde göras för att undvika upprepningar.

– Att ett modernt öppet land som Sverige sätter ner foten, säger nej till liberalisering av de globala narkotikakonventionerna och i praktiken visar att en negativ utveckling går att vända betyder mycket för omvärlden, sade Robert DuPont och fick starka applåder.

Han gav även en eloge till folkhälsominister Maria Larsson för hennes motstånd mot harm-reduction-förespråkare vid FN-mötet i Wien nyligen. DuPont har goda kontakter i Washington och avser uppmana den nya drogtsaren ta kontakt med svenska företrädare.

Robert DuPont har en bakgrund som drogpolitisk samordnare i USA, är professor i missbruksbehandling och har länge haft egen läkarpraktik.

Nyckeln i drogfrågan är inte att fokusera på preparaten, utan på omgivningen – om den accepterar att unga människor tillåts experimentera, menar DuPont. Anhöriga och samhället understödjer missbruk istället för att försvåra det om man inte ingriper, även om det sker av välvilja och av kärlek.

– Unga är mer sårbara. Droger kidnappar så att säga hjärnan och ett kemiskt slaveri utvecklas. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och lära unga att undvika vissa beteenden, även om det är svårt, sade DuPont som menar att även polisen har en viktig roll där.

Drugnews hade möjlighet att träffa DuPont även i Stockholm och diskutera vad som är att vänta drogpolitiskt i USA under nya Obama-administrationen.

– Jag är mycket optimistisk. President Barack Obama och vicepresident Joseph Biden blir ett bra team, säger DuPont som själv är demokrat.

Biden är erfaren och kommer att sköta narkotikafrågor tillsammans med nyutsedde drogtsaren, polischef Gil Kerlikowske. En mer fokusering på gravt missbruk, behandling och att erbjuda brottslingar missbruksvård istället för fängelse väntas.

• Samtidigt hoppas även legaliseringsförespråkare på Obama?
– Ja, han slänger ut några hundben som att lyfta förbudet för federala pengar till sprutbyten och kanske lite medicinskt marijuana. Men de kommer nog sedan att bli besvikna. Obama har inte råd politiskt att öppna för liberaliseringar som ökar drogproblemen, då får han väljarna emot sig, särskilt de svarta, säger Robert DuPont till Drugnews.

Etiketter:

Annonser