Vårdhem kritiseras efter 13-årings död

MÖNSTERÅS Ännu ett självmord i anslutning till behandlingshem upprör. Ett HVB-hem i Mönsterås får allvarlig kritik av länsstyrelsen efter att en 13-årig flicka rymt från hemmet och sedan tagit sitt liv.

Flickan hade efter ett bråk med några äldre pojkar i april ifjol lämnat behandlingshemmet. Trots att hon rymt en gång tidigare så kontaktades inte polis förrän dagen efter när hon inte kom tillbaka. Hon hittades då i närheten där hon hängt sig.

I journaler och obduktions-protokoll som SR Ekot gått igenom framgår att hon utsatts för upprepat våld. Mycket tyder även på att hon blivit misshandlad strax före hon lämnade vårdhemmet. Efter hennes död framkom även att hon berättat för skolkamrater att hon blivit sexuellt utnyttjad av pojkar på vårdhemmet.

Men HVB-hemmets verksamhetschef Curt-Rune Ross nekar trots det till uppgifter om att flickan blev misshandlad. Däremot att det “gnabbats“ bland ungdomarna,
– Det gnabbades mycket. Det gjorde alla. Grabbarna mot grabbarna och hon emot grabbarna, säger han till Ekot.

13-åringen hade varit kort tid på behandlingshemmet och var enda flickan där. Av journalanteckningar framgår att hon vid flera tillfällen varit i bråk med intagna pojkar, bland annat skadades hon och hennes handled fick röntgas en gång.

Trots att det framgick att hon hade skador på kroppen lades en förundersökning ner. Bland annat med åklagarens motivering att hon inte kunde höras då hon var död.

Länsstyrelsen i Kalmar ger i allvarlig kritik mot behandlingshemmet efter ett beslut i onsdags. “Placerade ungdomar har inte tillförsäkrats tillräcklig säkerhet och tillsyn vid behandlingshemmet“, skriver länsstyrelsen.

Dels har personalen inte skärpt tillsynen efter bråken, dels hade HVB-hemmet tagit emot unga med en problematik som man inte haft tillräcklig kompetens att vårda. Och incidenter hade inte rapporterats till de ungas hemkommuner.

Nu ska vårdhemmet – som har rätt att bedriva verksamhet för barn och unga med psykosociala svårigheter, relationsproblem och skolproblem – senaste 1 augusti redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra verksamheten.

• Det tragiska fallet uppdagas bara några veckor efter att en 15-årig flicka i Jönköping nyligen tog sitt liv strax före en rättegång mot en 42-årig man som misstänks ha utnyttja henne sexuellt och gett henne narkotika när hon var intagen på ett behandlingshem.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser