Naltrexon kan även stoppa röksug

CHICAGO Naltrexon används framgångsrikt för att minska suget efter alkohol, men en amerikansk studie visar att medlet även fungerar i kombination med rökavvänjning.

Naltrexon är en opiat-antagonist som blockerar sug efter alkohol och som används framgångsrikt för vård av alkoholberoende och minskar risk för återfall i missbruk. Ämnet finns i Sverige i medicinen Revia.

Vid en studie har forskare i USA funnit att naltrexone också kan hjälpa rökare, som storkonsumerar alkohol i sociala sammanhang, att sluta röka. 78 personer ingick i det drygt åtta veckor långa försöket, varav 34 fick naltrexon och 44 placebo. Alla deltagare fick därefter upp till fyra veckor nikotinplåster och beteendevetenskaplig rådgivning.

– Vi vill nu utöka studien och behandla fler rökare, som överkonsumerar alkohol och som vill sluta röka, säger rapportens författare Andrea C King, professor i psykiatri vid University of Chicago, till Medical news Today.

– Att sluta röka är svårt, men det kan vara ännu svårare för storkonsumenter eftersom att röka och dricka är så intimt förknippat. Dessutom triggar de olika drogerna till ett ökat missbruk, fortsätter hon.

Att föra in behandling med naltrexon vid rökavvänjningsprogram kan hjälpa denna svårbehandlade grupp, som riskerar allvarliga hälsokonsekvenser av sin storkonsumtion av både alkohol och tobak.

Rapporten – som ska publiceras i juninumret av Alcoholism: Clinical & Experimental Research – pekar på att naltrexon är ett välkänt behandlingspreparat utan biverkningar och skulle vara väl anpassat för behandling av nikotinberoende.
Medlet har varit godkänt för behandling av alkoholmissbrukare i USA sedan 1994.

• Naloxon är en variant av verksamma substansen naltrexon som tillsatts i medicinen Suboxone och används alltmer vid underhållsbehandling av heroinister. Då Subutex visat sig gå att sidomissbruka har naloxon tillförts för att förhindra ruseffekten. Nya underhållsmedicinen Suboxone används alltmer i Sverige vid sidan av metadon.
En skillnad mellan de syntetiska preparaten naltrexon och naloxon är att den förstnämna har betydligt längre verkan.

• Fotnot: Sammandrag av forskarnas studie Naltrexone Decreases Heavy Drinking Rates in Smoking Cessation Treatment: An Exploratory Study.

Etiketter:

Annonser