Första årliga ANT-planen

STOCKHOLM Regeringen har nu beslutat om en första årlig åtgärdsplan på ANT-området. Där nämns prioriteringar som att behålla Systembolaget, förstärka tillsynen på alkohol- och tobaksområdet och öka kunskapen om doping.

– Nu finns den första årliga, heltäckande åtgärdsplanen på ANT-området färdig att presentera. Den innehåller en mängd kraftfulla åtgärder på alkohol- narkotika, dopnings- och tobaksområdet för att fler ska leva ett liv utan missbruk. Det säger folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

Det är nyinrättade ANT-sekretariaten inom regeringskansliet som ansvarar för sammanställningen av nya årliga åtgärdsplanen. Där beskrivs regeringens politik på området, analyser, beskrivning av insatser och prioriterade åtgärder.

Andra prioriteringar som nämns är ökade insatser mot droger i trafiken, en ny nationell strategi för missbruksvården och ökade insatser för barn i utsatta miljöer.

Andra åtgärder som hålls fram är bl a samordnad brottsbekämpning, aktiv prispolitik (dvs. höga alkohol- och tobaksskatter), användande av utvärderade förebyggande metoder, satsning på information, skolan som arena och samverkan med ideella sektorn.
Dessutom fortsatt restriktiv folkhälsobaserad politik inom EU och internationellt, liksom globalt samarbete i bekämpning av narkotikaproblemen.

• Fotnot: Åtgärdsplanen “Fri från missbruk – Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2009″, kan laddas ner här (pdf-fil, 68 sidor).

Etiketter:

Annonser