Utredare öppnar för fler alkoholtillstånd

STOCKHOLM Systembolagets monopol ska värnas, enligt alkoholutredningen och säger nej till gårdsförsäljning. Men öppnar med sina förslag för fler serveringstillstånd då det ska bli lättare för suchibarer, andra mindre matställen, cateringfirmor och mässutställare att få servera alkohol.

Regeringens särskilda utredare Anita Werner föreslår en rad åtgärder och ändringar i alkohollagen i det slutbetänkande som hon lämnade till regeringen i onsdags.

För att inte hota detaljhandelsmonopolet bör inte s.k. gårdsförsäljning av alkohol tillåtas. Och det bör bli förbjudet med kommersiell förmedling av alkohol som sker via privat införsel mellan EU-länderna. Däremot får transportföretag fortsätta frakta hem nätbeställd alkohol till kunder.

Som Drugnews redan rapporterat föreslås att krogar inte få servera alkohol längre än till senast tre på morgonen, något som polisen länge efterlyst för att stävja bråk.

Och tillsynen av restauranger måste överlag bli mer effektiv.
– Idag är situationen olika i kommunerna. De bör därför få en lagstadgad skyldighet att utfärda riktlinjer om serveringstillstånd och sanktionssystemet bör få fler påföljder för restaurangägare som exempelvis serverar ungdomar, sade Anita Werner på en presskonferens.

Påföljden erinran införs och ska tillsammans med varning vara förstahandsalternativ. Återkallelse ska göras först i allvarliga fall och efter flera varningar. För att få serveringstillstånd ska sökande även kunna uppvisa kunskaper om alkohollagen, vid behov ska examination kunna krävas.

Men få tillstånd dras idag tillbaka. Och trots att ställen med alkoholtillstånd har ökat kraftigt senare år och nu är omkring 10 000, så kan de bli fler i framtiden. I alkoholutredningen föreslås nämligen att kravet på köksutrustning och lagad mat ändras för att mer ta hänsyn till modernare teknik och nya matkulturer.

– Bland annat så att suchi– och vegetariska restauranger ska kunna få tillstånd. Däremot vill jag inte att gatukiosker och hamburgerbarer och andra ställen där unga vistas ska få servera alkohol, sade Anita Werner.
Men hur den avgränsningen ska ske hade hon lite svårt att förklara och Folkhälsoinstitutet har avrått från sådana ändringar.

Det föreslås även lättnader för mässarrangörer och utställare som för att få servera alkohol ska kunna hänvisa till att det finns tillgång till tillredd mat i området. Det ska även bli tillåtet för flera restauranger att samsas om gemensam serveringsplats. Krogar som önskar ska få krydda och ombuteljera och servera eget brännvin framöver efter särskilt tillstånd.

Marknadsföringen av alkohol ska skärpas för att gälla även internetsajter, samt att annonser i tidningar inte ska få uppta mer än halva sidan av tabloidformatet.

Vad gäller unga och alkohol så föreslås att det i alkohollagen tydligt förs in att huvudregeln är att underåriga inte får bjudas på alkohol.
– Det är skadlig påverkan vi vill komma åt och att det inte är okey att lämna en flaska åt ungdomar. Däremot bör föräldrar få bjuda sina barn på ett glas vid söndagsmiddagen, enligt Werner.

Folköl i livsmedelsbutiker anser inte alkoholutredaren är något stort problem, trots att 15-16-åringar återkommande lyckats köpa sexpack öl. Kassörskan är idag personligt ansvarig om ålderskontrollen brister. Werner understryker butiksägarens informationsansvar och att säljaren av folköl bör vara minst 18 år, men det finns inte med i förslagen.
Begäran om att föra över folköl till Systembolaget är heller inget utredningen reflekterat över.

• Reaktionerna på alkoholutredningen är blandade.
Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO tycker många av förslagen är bra, men är kritisk till att lättnader i reglerna för serveringstillstånd kan leda till många fler alkoholtillstånd. Bland annat vad gäller slopade krav på köksutrustning och mindre matkrav.
– Serveringsbestämmelserna är viktiga medel för att begränsa konsumtionen av alkohol och motverka skador och andra olägenheter. Alkoholutredningens förslag får motsatt effekt och motverkar dessutom regeringens mål att begränsa alkoholkonsumtionen, säger IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson till Drugnews.

Restaurangbranschen är från sina utgångspunkter kritisk till förslagen om begränsade serveringstider på nätterna.
– Att försöka komma tillrätta med alkoholrelaterade problem i samhället genom att begränsa serveringstiderna för restauranger är orimligt. Det som sker är att man flyttar alkoholintaget till ställen utom myndigheternas kontroll och gynnar uppkomsten av svartklubbar, säger i en kommentar Stefan Lundin, bransch- och utbildningschef på SHR, som medverkat i utredningen.

Många jordbruk och vingårdar som hade hoppats få sälja närproduerat vin och öl i egna butiker lär också bli besvikna då gårdsförsäljning nekas i utredningen. Tidigare har jordbruksministern varit försiktigt positiv för gårdsförsäljning som även skulle kunna locka turister till glesbygden.

Folkhälsoministern är dock mindre intresserad.
– Det finns annat för turister att besöka, såsom natur, friluftsaktiviteter och dessutom kan de ju komma hit och studera vår restriktiva alkoholpolitik, säger Maria Larsson (kd) till Drugnews.

• Alkoholutredningens slutbetänkande ska nu ut på tre månaders remiss och enligt folkhälsominister Maria Larsson kan en proposition väntas nästa vår. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2010.

Etiketter:

Annonser