“Mindre knark på krogar i Stockholm“

STOCKHOLM Det är mindre knark på krogarna numer. Det uppger restaurangpersonal i Stockholm i en ny rapport – trots att nära åtta av tio anställda har sett påverkade gäster och flera anställda missbrukar själva.

Men jämfört med en larmrapport 2001 så var situationen betydligt bättre när en uppföljning gjordes 2007/2008 av Stad-projektet inom landstinget i Stockholm.

Mellan mätningarna har personal och dörrvakter utbildats, toaletter byggts om för att försvåra missbruk där, belysningen på ställena förbättrats och samverkan med polis och socialtjänst ökat. Det verkar ha gett resultat och förändrat attityder.
Både krögare och polis är nöjda med utvecklingen i studien, som redovisades i måndags. Enkäten år 2001 besvarades av 446 restauranganställda, uppföljningen besvarades av 677 anställda.

Tidigare hade 83 procent av de kroganställda sett drogpåverkade gäster, nu hade den andelen minskat till 76 procent. Andelen som tycker det finns mer narkotika på krogen idag än för några år sedan har sjunkit från 45 till 26 procent.
Och anställda som anser att narkotikapåverkade besökare ska avvisas från krogen har ökat från 74 till 85 procent, vilket även jämförs med en färsk enkät bland 500 gäster.

– Det är glädjande att krogpersonalen har blivit mer restriktiv till narkotika. De har en mer restriktiv attityd än Stockholm läns medborgare i stort där endast 66 procent av 20-40-åringar anser att narkotikapåverkade gäster ska avvisas från krogen, säger i en kommentar Johanna Gripenberg som ansvarar för studien.

– Krogpersonalens attityder och vilja att ingripa är helt avgörande om man vill få bort knarket från krogmiljön, tillägger hon.
Men det finns även signaler från några krögare om att det skett en ökning av drogproblem senaste året, vilket man nu ska följa upp.

När det gäller krogpersonalens egna erfarenheter av narkotika så är det högre än bland de flesta andra yrken. Men även här uppges minskat av narkotikaanvändande det senaste året från 27 till 19 procent, i yngre åldrar från 41 till 29 procent bland anställda under 25 år.

Inom ramen för projektet Krogar mot knark har hittills omkring 7000 anställda och 450 vakter gått narkotikautbildning. Och arbetssättet finns numer även i Göteborg, Malmö och ett 20-tal kommuner till.

Etiketter:

Annonser