Samband marijuana och testikelcancer

SEATTLE Att regelbundet använda marijuana ökar risken att drabbas av den mer aggressiva formen av testikelcancer, visar en amerikansk studie med 369 män.

I studien som publiceras i tidskriften Cancer har man funnit att regelbunden användning av marijuana dubblar risken att drabbas jämfört med dem som aldrig rökt cannabisdrogen.

Resultaten tyder på att det verkar vara den mer aggressiva formen av testikelcancer (nonseminoma) som kan kopplas till marijuana.

I studien intervjuades 369 män i åldrarna 18 till 44 som hade fått cancerdiagnosen om sina drogvanor. Forskarna vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle noterade att den förhöjda risken i synnerhet var associerad med dem som börjat röka marijuana i tonåren.

Forskarna betonar att vidare studier behövs, då detta är den första om sambanden och det finns fortfarande obesvarade frågor.

– Vad unga män bör veta är att vi vet mycket lite om långvariga hälsoeffekter av marijuanarökning, särskilt intensiv sådan, och vår studie ger några bevis för att testikelcancer kan vara en negativ konsekvens, säger en av artikelförfattarna Stephen M. Schwartz och påpekar att även s.k. rekreationellt marijuanarökande innebär att man kan riskera sin framtida hälsa.

• Testikelcancer är vanligare i Europa och Nordamerika än i vissa andra delar av världen och har ökat stadigt senare år utan någon uppenbar orsak. Sjukdomen är en av de vanligaste cancerformerna för unga män, med ungefär 2000 nya fall per år i Storbritannien och 8000 fall i USA.

• Fotnot: Studien i tidskriften Cancer: “Association of Marijuana Use the Incidence of Testicular Germ Cell Tumors“.

Etiketter:

Annonser