“Ecstasy inte farligare än hästridning“

LONDON “Att använda ecstasy är inte mer farligt än hästridning.“ Det påståendet av professor David Nutt upprör i Storbritannien. Nutt leder det rådgivande organ om drogers farlighet, ACMD, som väntas föreslå att ecstasy nedklassas.

Kommentaren om ecstasy gör professor Nutt i senaste numret av tidskriften Journal of Psychopharmacology. Han jämför riskerna med ecstasyanvändning med hästintresserades behov av ridning, en term han kallar “equasy“.

– Avsikten var att få människor att förstå att drogers skadlighet kan vara lika med skador i andra delar av livet. Det är inte mycket skillnad på att rida en häst och ecstasy, skriver han i tidskriften.

Han för ett resonemang om att hästridning leder till över hundratalet dödsfall per år, medan ecstasyrelaterade dödsfall är lägre – omkring 30 dödsfall per år, (en ökning med tio dödsfall sedan början av 1990-talet).

David Nutt fortsätter i Journal of Psychopharmacology:
– Denna inställning väcker den kritiska frågan om varför samhället tolererar – och faktiskt uppmuntrar – vissa former av potentiellt skadliga beteenden men inte andra, såsom narkotikamissbruk.

Kommande vecka väntas regeringens rådgivande organ om drogmissbruk, ACMD , där David Nutt är ordförande, föreslå att ecstasy nedgraderas på farlighetslistan från klass A till klass B-drog.
Men beslutsfattare och experter har redan framfört kritik mot ett sådant steg. Det var även AMCD som föreslog nedklassning av cannabis för några år sedan och i höstas avrådde från uppklassning igen sedan missbruksproblemen ökat. Något som dock regeringen ändå drev igenom.

ACMD försöker nu distansera sig från professor Nutts kommentarer om ecstasy, enligt Sky News. En talesman understryker att Nutt gjort dessa utifrån sitt akademiska arbete och inte som ordförande i det rådgivande organet.
Andra ifrågasätter dock om han kan sitta kvar.

Antalet ecstasyanvändare i Storbritannien beräknas till uppåt en halv miljon personer och att mellan 30-60 miljoner tabletter är i omlopp i landet.

Etiketter:

Annonser