USA säger nej till harm-reduction

WASHINGTON USA säger ja till sprutbytesprogram, men nej till “harm-reduction“. Det är nya instruktioner till amerikanska förhandlingsdelegationen i Wien inför översynen av FN:s globala narkotikastrategi i mars.

Mötet i Wien vid Commission on Narcotics Drugs, CND , ska bland annat utvärdera de riktlinjer som antogs i New York 1998 som slog fast att narkotikaproduktion och missbruk “väsentligen ska minskas“.

Uppenbart har man inte uppnått målet. Därför höjs från flera håll kravet att revidera och rekommendera skadelindrande åtgärder av själva drogmissbruket, s.k. “harm-reduction“.

USA har hittills emotsatt sig att använda begreppet som ofta även innefattar omtvistade åtgärder som injektionsrum, heroinutdelning, viss legalisering av droger och andra metoder som underlättar fortsatt narkotikaanvändning.

Som en av sina första åtgärder så lyfte president Barack Obama nyligen det 20-åriga förbudet att använda federala pengar till sprutprogram i USA för att minska spridning av infektioner, inklusive HIV, bland sprutnarkomaner.

Förhoppningar har därför väckts hos bland andra människorättsgrupper och drogliberala lobbyorganisationer att Obama-administrationen – som uppvaktats ihärdigt – även ska förorda andra skadelindrande åtgärder och ändra gamla nolltoleransstrategin mot narkotika och “War on drugs“.
Lobbyisterna hoppas att om USA intar en mer liberal europeisk ståndpunkt, så skulle länder som Japan, Ryssland, Kina och Indien kunna följa efter och möjliggöra för en ny global narkotikastrategi.

Men i de nya riktlinjerna från amerikanska UD instrueras nu förhandlingsdelegationen i Wien i förberedelserna inför FN-mötet att stödja sprutbytesprogram. Men inte acceptera referenser till känsliga begreppet “harm reduction“ i dokument, rapporterar nyhetsbloggen Reageramera .

Etiketter:

Annonser