Polis på krogar minskar alkovåldet

STOCKHOLM Polisen och länsstyrelser ska öka tillsynen av alkoholservering och därmed minska våldet kring krogarna. Studier visar att många minderåriga och märkbart berusade gäster får handla alkohol i strid med lagen.

Utskänkningstillstånd har kraftigt ökat senare år runt landet, däremot har tillsynen av hur krogarna sköter serveringen inte hängt med.

På onsdag arrangerar Folkhälsoinstitutet och Rikspolisstyrelsen en konferens i Stockholm om utskänkning, tillsyn och alkoholrelaterat våld kring krogarna.

Trots att alkohollagen tydligt slår fast att märkbart påverkade personer och unga under 18 år inte får serveras alkohol så följs den dåligt. Studier under 2007 med personer med ungt utseende och andra som spelat berusade visar att hälften av dem ändå lyckades köpa alkohol. I Uppsala serverades minderåriga nykterister alkoholdrycker på 29 av 39 barer när de en helg förra året testade ålderskontrollen.

Ett 90-tal personer inom polisen och länsstyrelser i hela landet har senaste året specialutbildats för att effektivare kontrollera hur utskänkningstillstånden sköts. Detta som en del i en metod kallad Ansvarsfull alkoholservering.

Konferensen i Stockholm där alla polismyndigheter i landet och flera tillsynsmyndigheter deltar är nästa steg i samarbetet.
– Minskad berusning i krogmiljö leder till ett minskat antal våldsbrott. En ansvarsfull alkoholservering är viktig och den upprätthålls genom ett bra samarbete mellan krögare, tillsynsmyndigheter och polisen, säger Ulrika Herbst, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen, i en kommentar.

Bråk och slagsmål i krogmiljö och nöjesställen har nästan alltid koppling till berusningsnivån hos gästerna. Ansvarsfull alkoholservering är därför en viktig metod att minska krogvåldet och minska servering till ungdomar och berusade.

– Det finns stora vinster. Polisen är en viktig aktör i tillsynen av landets krogar. Nästa steg blir att försöka förbättra samarbetet mellan kommunerna och polisen, säger Matz Larsson, chef för tillsynsavdelningen vid Statens folkhälsoinstitut.

• Uppåt 75 procent av våldsbrotten är alkoholrelaterade, särskilt i stadskärnorna under kvällar, enligt uppskattningar. Majoriteten av landets länspolismästare anser att våldsbrottsligheten skulle minska om krogarna stängde tidigare.

Några närpolischefer i Stockholm krävde ifjol att krogarna i city senast ska stängas klockan 03 och att polisen tillfälligt ska kunna dra in alkoholtillstånd vid allvarliga missförhållanden. De styrande kommunpolitikerna avvisade dock förslaget.

Etiketter:

Annonser