Prisad polisungdomsgrupp hotad

VÄXJÖ Ska ungdomsgruppen inom polisen i Växjö som arbetat intensivt mot illegal alkohol och langning till unga försvinna? “Diskussioner förs om framtiden, men inga beslut är fattade. Men den s.k. Kronobergsmodellen lever och ska utvecklas“, säger polisens informationschef Robert Loeffel till Drugnews.

Ungdomsgruppen i Växjö bildades 2003 och har sedan 2005 arbetat framgångsrikt mot langning av alkohol och narkotika till unga och andra ungdomsrelaterade brott. Som en följd har flera langare dömts och svartspritshandel och ungdomsfylleri har minskat i Kronoberg.

Arbetssättet har stått modell för hur poliser i hela landet bör arbeta och gruppen fick pris 2006 för Europas bästa brottsbekämpande projekt.

Men personalen i gruppen som arbetat kvällar och helger i ungdomsmiljöer har minskat från sex till två personer, utan att ersättas av andra eldsjälar.

– Det är svårt att bedriva ett lika bra arbete med bara två personer, säger poolisinspektör Jan Aschan som är samordnare i ungdomsgruppen till Drugnews.

Det har hållits möte om hur polisen ska organisera ungdomsarbetet framöver och en skrivelse gått ut som tolkades som att gruppen ska läggas ned.
Men där är man inte ännu, enligt polisledningen som vill dementera och understryker att det är “en intern fråga för oss inom polisen“ hur det löses. Om två veckor är ett nytt planeringsmöte utsatt.

Jan Aschan har utsetts att tillsammans med några andra till dess se över alternativen. Exempelvis låta uppgifterna tas över och drivas av hela närpolisen eller att åter bemanna ungdomsgruppen.

Aschan skulle helst se att ungdomsgruppen fick fortsätta.
– Det har varit effektivt att ha en grupp som kunnat fokusera på arbetet, vi har nått resultat och ungdomar känner till oss. Men det behövs engagerade medarbetare i gruppen, säger han.

• Varför har då inte medarbetare ersatts när några när några slutat?
– Vi har ingen guldpott med poliser som är lediga att ta från, svarar informationschef Robert Loeffel som nekar till att det handlar om ekonomiska besparingar.

Han uppger samtidigt att polisen i länet räknar med ett nettotillskott med tio poliser under detta år.

• Finns det inte risk att förlora kompetens om ungdomsgrupper skulle läggas ner?
– Nej, vi vill sprida deras erfarenheter till fler händer inom polisen. Men jag upprepar det finns idag inget beslut om att gruppen ska försvinna, säger Loeffel.

Etiketter:

Annonser