Granatäpplen mer lönsamt än opium?

KABUL/LONDON Ersätt odling av opium med fruktträdgårdar med granatäpplen. Den affärsidén ska en brittisk juicetillverkare pröva tillsammans med afghanska bönder och landets regering.

I Afghanistan odlas idag över 90 procent av världens illegala opium som utgör basen för herointillverkning. Men nu kan lönsamma ersättningsgrödor för de fattiga bönderna vara på väg att lösas problemet med det förhatliga opiet som orsakar skador i hela världen.

Detta genom att anlägga stora fruktträdgårdar med kanske världens godaste granatäpplen som traditionellt tidigare växt i landet.

I mars ska 100 000 unga granatäppelträd planteras i den östra provinsen Nangahar. Genom stöd av regeringen för projektet Pom354 ska bonden garanteras en hundralapp per år per träd innan de börjar ge frukt efter fem år.

Det finns beräkningar om att granatäpplena därefter ska ge avkastning på uppåt 7000 dollar årligen per tunnland, att jämföra med de 2000-3000 dollar en opiumbonde idag tjänar på samma areal. Detta räknat utifrån en avkastning på 50 dollar per träd och 150 planterade träd per tunnland.

Solskenshistorien som berättas i The Times inleddes med att den tidigare hemlösa drogmissbrukaren James Brett som startade fruktjuiceföretag, reste till Afghanistan, mötte en opiumbonde och såg möjlig lönsam alternativodling till opium.

Hans vision är att så småningom 175 000 hektar (432 250 tunnland) med granatäpplen ska planteras runt Afghanistan.

Frågan är hur knarklorder och talibanerna kommer att reagera, de senare brukar kräva opiumskatt av bönderna. Tidigare har bönder ofta hotats som börjat odla andra grödor, såsom vete, i just provinsen Nangahar, där första delen av projektet Pom354 nu ska inledas.

Etiketter:

Annonser