Fortsatt brittisk drogdebatt

LONDON Hästmedicinen Ketamin håller på att bli mer populär missbruksdrog än kokain i Storbritannien. Samtidigt fortsätter debatten i landet om vilka preparat som är farligast.

Det är bland andra stiftelsen Drugscope som pekar på en oroande utveckling på den brittiska missbruksmarknaden. På ett decennie har antalet användare av ketamin ökat från omkring 60 000 till 113 000 personer. Och polisen gör allt ofta beslag vid festivaler.

Ketamin används legalt som narkosmedel inom sjukvården och veterinärmedicinen. Men tillgängligheten har ökat och priset fallit på ketamin även på den illegala marknaden.

Ketamin har haft rykte om att vara “riskfri“ bland ungdomar som har prövat allt högre doser. Men experter varnar för att den kan orsaka hjärt- och lungproblem, medvetandeförlust, hallucinationer med mera. 23 dödsfall i Storbritannien anses ha haft samband med ketamin åren 1993-2006. Numer rankas ketamin som klass C-drog på den brittiska farlighetslistan.

Beryktade professorn David Nutt, ordförande i regeringens råd om missbruk av droger, ACMD, anser att ketamin är en av de sex farligaste drogerna. Mer skadlig än exempelvis ecstasyoch cannabis. Nutt vill istället nedklassa ecstasy, något som fått kända ecstasy-experter som professor Andrew Parrot att gå i taket (läs hans öppna brev till Nutt).

ACMD var också emot att åter uppklassa cannabis till B-klass nu i januari efter att några år som C-klassdrog lett till ökad användning och skador av drogen. Regeringen och parlamentet körde dock över ACMD och skärper straffen för cannabishantering.

Den skärpta signalen riskerar dock nu omintetgöras av ett förslag att polisen ska få skriva ut böter direkt vid mindre innehav av cannabis och vissa andra brott (såsom snatterier, bensinstölder, uppträda berusad och störig i kollektivtrafiken). Genom att betala 80 pund så slipper den ertappade personen att hamna i något brottsregister.

Kritik att en sådan strafflindring kan leda till urholkat rättsmedvetande framförs nu till justitieminister Jack Straw (Labour), enligt Daily Mail.

Etiketter:

Annonser