FHI varnar för risker med snus

ÖSTERSUND Snus är skadligt. Det slår nya generaldirektören för Folkhälsoinstitutet Sarah Wamala fast i sin blogg med forskningshänvisningar sedan snusdebatt åter dragit igång.

I en sin blogg om vad forskningen säger skriver hon:
– Studier av hälsoeffekter av snus är inte entydiga, men sammanfattningsvis kan det konstateras att befintlig svensk forskning visar att snusning ökar risken för munslemhinneförändringar, cancer i bukspottkörteln, matstrupe och magsäck, dödlig hjärtinfarkt, dödlig stroke och förhöjt blodtryck. Och liksom tobaksrökning kan snusning vara skadligt för foster under graviditet.

Dessutom konstaterar Wamala att evidensen är svag bakom påståenden att det är tillgången på snus i Sverige som gör att landet har så få manliga rökare.

I övriga EU är snus förbjudet att sälja. Finland överväger även ett förbud för privatpersoner att medföra snus till landet. I Sverige har handelsministern Ewa Björling (m) tvärtom vänt sig till EU-kommissionen och begär att säljförbudet av svenskt snus ska hävas i unionen.

• Snusanvändande har ökat medan tobaksrökning har minskat i Sverige senare år. Omkring en miljon svenskar snusar, medan cirka 16 procent av kvinnor och tolv procent av män i arbetsför ålder röker, enligt uppgifter från bl a Nationella folkhälsoenkäten.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser