Stort intresse för afrikanskt alkoholmöte

ARUSHA En alkoholpolitisk konferens med folkhälsoinriktning arrangeras nästa vecka med svensk medverkan för första gången i Östafrika.

Den 13-15 januari samlas ett 70-tal deltagare i Arusha i Tanzania för att ventilera alkoholfrågor och försöka starta en process för en folkhälsoinriktad alkoholpolitik i regionen, bl a Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi och Rwanda.

Regeringsfolk, parlamentariker och representanter för enskilda organisationer i regionen ska träffa inbjudna internationella alkoholexperter som professor Thomas Babor, USA, chefen för Adic, Sri Lanka, Pubudu Sumanasekara, och professor Isidor Obot, Nigeria.

Från svensk sida deltar förra socialministern och systembolagschefen Gabriel Romanus, IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson och Internationella institutets Per-Åke Andersson.

Alkohol har blivit ett stort samhällsproblem i Östafrika. Inte bara inom hälsoområdet och samband med spridning av hiv/aids, utan även vad gäller exempelvis ökade trafikolyckor, våld och fattigdom. En ökande alkoholkonsumtion försvårar även att klara FN:s milleniemål.

Samtidigt är lagstiftningen ofta svag och de regler som finns försöker alkoholindustrin luckra upp. Alkoholproduktionen ökar och glorifieras av en aggressiv marknadsföring som inte lockar minska unga människor, enligt Per-Åke Andersson.

Han är en av de ansvariga för konferensen som genomförs med stöd av Sida och Svenska Institutet och röner stort regionalt medieintresse redan i förväg.

Etiketter:

Annonser