Tullen gör fler knarkbeslag

STOCKHOLM Tullens narkotikabeslag ökade ifjol. Rekordbeslag gjordes av växtdrogen khat och opium och narkotikaklassade läkemedel ökade 250 procent efter särskild kontroll av posttrafiken.

Totalt gjordes 3790 narkotikabeslag i landet ifjol, en ökning från 3321 beslag året före, visar svenska tullens beslagsstatistik som redovisades i torsdags.

Nära hälften av beslagen gjordes i post- och kurirtrafiken efter en särskilt satsning. Det handlar ofta om mindre drogbeslag på några gram eller tabletter som beställts på nätet.

– Det är ofta ungdomar som beställt. Vi ser allvarligt på det och gör särskilda kontroller på Arlanda och Toftanäs utanför Malmö dit utlandspost anländer. Ibland är det barn som beställt via nätapotek för att prova och det blir en chock för familjen, säger tullverkets brottsbekämpningschef Lennart Nilsson till Drugnews.

Tullen gjorde ifjol 1820 beslag av narkotikaklassade läkemedel, men även dopingmedel och ej ännu klassade preparat. På ett bord i tullmuseet visades olika beslag före presskonferensen. Där låg exempelvis påsar med mefedron, stora haschkakor och pressade opiumplattor stora som toalettlock, 5 kilo tunga värda 300 000 kronor i missbrukarled.

Ifjol beslagtog tullen drygt 102 kilo opium efter ett särskilt projekt. Och även amfetaminbeslagen ökade något. Samarbete i Östersjösamarbete med polsk polis har lett till att minst två laboratorier sprängts varav det ena tillverkade amfetamin bara för svenska marknaden.

Även uppföljning, kontroll av mejlkorrespondens och internationellt samarbete efter stora kokainbeslag i Göteborg för ett par år har lett till resultat att 140 kilo ytterligare kunnat beslagtas i Belgien.

Mycket narkotika smugglas via Skåne vidare upp i landet. Öresundsbron och färjeläget i Helsingborg är två stora införselportar. Rekordbeslag av växtdrogen khat som missbrukas av en avgränsad grupp östafrikaner har gjorts under 2008. Drygt tio ton, det mesta vid Lernackens brokontroll, togs av den skrymmande drogen som trots narkotikaklassning har lågt straffvärde.

– Khat är en svårgömd drog och ju mer vi kontrollerar, desto mer hittar vi av den. Men det leder ibland till farliga situationer då kurirer försöker smita iväg med bilen och riskerar både egna och våra tjänstemäns liv, säger brottsbekämpningschef Lennart Nilsson.

Men trots en del ökade beslag så är drogtillgången fortfarande stor i landet. Och för flera vanliga preparat som heroin och cannabis är tullbeslagen förhållandevis små.

– Visst missar vi mycket, vilket är frustrerande. Smugglarligorna har blivit mer flexibla och professionella och om vi identifierat och slagit ut ett nätverk, så uppstår ett annat ganska snart, säger Lennart Nilsson.

Han anser att kontroll av yrkestrafikens godsflöde måste bli effektivare, där man misstänker stora smugglingspartier förs in. Och tror inte att smugglarna avskräcks av synliga tullare vid gränsen, utan mer mobila grupper som kan arbeta underrättelsebaserat.

– Vi har börjat arbeta mer rörligt på det sättet vilket kan vara en förklaring till att vår träffsäkerhet förbättras. Den har ökat från cirka fem till tio procent av de uppåt 100 000 kontroller vi gör per år, säger han.

Efter tidigare interna konflikter och hot om stora neddragningar av tullpersonal som nu avvärjts efter extra resurser på 50 miljoner kronor, så var generaldirektör Karin Starrin på gott humör vid presskonferensen.

Tullen skattar samhällsnyttan av sina beslag i Sverige ifjol efter en beräkningsmodell till nära 1,4 miljarder kronor. Och för de beslag som gjorts utomlands efter information från svensk tull till 1,8 miljarder kronor januari-augusti 2008, ett tredubblat värde.

– Vi ska bli dubbelt så bra fram till och med 2012 och jag tycker vi står rustade inför den utmaningen. Men det kräver att vi ständigt omprövar och utvecklar våra arbetsmetoder, sade hon.

Starrin berättade att tullen ska satsa mer på underrättelser, tips och analys av strategier och information från informatörer och ska inrätta en ny central enhet för detta under våren.

Dessutom ska ett samarbete inledas i Norrland mellan tullen, polisen och kustbevakningen med bas i Umeå för att arbeta mer projektinriktat mot grov brottslighet. Detta sedan grova brott ökar och narkotika finns i flera mindre samhällen.

•TULLBESLAG 2008: Amfetamin 200 kilo jämfört med 134 kg året före, heroin 25,4 kg (7,7 kg året före), cannabis 555 kg (656 kg året före), Khat 10,3 ton (6,7 ton året före), kokain 20,8 kg (25,8 kg), opium 102,2 kg (1,8 kg), ecstasy 24 685 tabletter (40411 året före), narkotikaklassade läkemedel +250 procent i olika former (848 600 tabl, 37 kg, nära 6 liter). Dopingmedel ökade ifjol till 172000 tabletter jämfört med 147 000 året före.

Alkoholbeslagen har minskat något efter bl. a. lagändringar till drygt 42300 liter sprit, 49 200 liter vin och 316 900 liter starköl. Cigarettbeslag har minskat från 32,4 miljoner cigaretter till 14,9 miljoner förra året. Beslag av 53 vapen gjordes (63 vapen året före).

Etiketter:

Annonser