Finland förbjuder snusinnehav?

HELSINGFORS Totalförbud för snus och tobaksimitationer som lakritspipor, cigaretter bort från öppna butikshyllor. En tobakspolitisk arbetsgrupp föreslår skärpta regler i Finland för att få landets tobaksfritt före 2040.

Arbetsgruppen som lade fram sina förslag i torsdags vill bland annat förbjuda import, försäljning och annan överlåtelse av snus. Det skulle alltså bli totalförbud att även införa och inneha snus även för egen användning om förslaget går igenom.

Sverige ses som ett hinder för att uppnå ett nikotinfritt Finland emedan snus idag kan importeras av privatipersoner för eget bruk från svenskt territorium. Enligt ett beslut av EU-kommissionen ska Sverige – som fått undantag från totalt snusförbud i unionen – verka för att snus inte sprids till övriga EU-länder. Personer som fört in och sålt snus vidare dömdes nyligen till fängelse i Finland.

– Sverige har inte skött sina skyldigheter. Finland är tvunget att agera, säger omsorgsminister Paula Risikko som tog emot arbetsgruppens förslag, enligt Vasabladet.

Svenska handelsministern Ewa Björling (m>), som själv nyligen agerat för att exportförbudet av snus inom EU ska hävas, beklagar det finska förslaget.

– Det här är ett väldigt generellt påhopp som jag hoppas att Risikko konkretiserar. Vi lever i en fri ekonomi och snus får säljas utanför EU. Det vore väldigt olyckligt om Finland som enda EU-land valde att göra en produkt som lagligen saluförs i ett EU-land förbjuden att över huvud taget inneha, säger Ewa Björling enligt tidningen.

Arbetsgruppen vill dessutom ändra tobakslagen så att det blir otillåtet att ha tobaksvaror synligt i affärer och att de som fyllt 18 år inte får köpa eller inneha tobak. Den som ändå säljer till minderåriga skulle riskera fängelsestraff, enligt förslaget.

Även import och försäljning av tobaksimitationer som örtcigaretter, elektriska cigaretter och godis som liknar tobak, som lakritspipor, kan komma att förbjudas. Detta anses uppmuntra barn till att börja med nikotin.

Arbetsgruppens förslag ska nu ut på snabbremiss till 31 januari nästa år och avsikten är att en revidering av tobakslagen ska kunna lämnas till finska riksdagen redan under vårsessionen. Snusförbud har stöd av de flesta partier, bara Svenska Folkpartiet har tidigare haft invändningar.

• Fotnot: • Arbetsgruppens rapport via finska social- och hälsodepartementet hemsida.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser