Ingen utredning mot Götblad

STOCKHOLM Det verkar inte bli en förundersökning om mened och tjänstefel mot Stockholms länspolismästare Carin Götblad. Överåklagaren “finner inte skäl att anta att brott har förövats“.

Götblad är tillsammans med en chefskollega polisanmälda för att hemlighållit information om bland annat en polisinfiltratörs inblandning vid ett narkotikatillslag i Visby för åtta års sedan. I Högsta domstolen vidhöll Götblad sin okunskap.

Men överåklagare Björn Ericson säger till Svenska Dagbladet att när det gäller tjänstefel så tror han inte att en domstol skulle bedöma det som grovt, därmed är brottet preskriberat. Vad gäller mened så förutsätter det att man är hörd under själva narkotikarättegången och det var inte Götblad, resonerar Ericson.

Han fortsätter dock utreda polisanmälan från författaren Dick Sundevall mot de båda poliserna. Sundevall menar att två månaders spaningsmaterial undanhölls från domstol och att huvudvittnet togs bort i heroinmålet för att dölja att hela insatsen var en polisfälla.

Infiltratören är nu beredd att vittna, men har ännu inte hörts av överåklagaren som inte utesluter att ett förhör kan få honom ändra uppfattning om Götblads roll.
– Nu har jag fattat ett beslut. Sen är det ju så i alla utredningar att saker och ting kan förändras. Men det vill jag inte spekulera i nu, säger Björn Ericson till SvD.

Utredningsgruppen från polismålsenheten i Malmö har tidigare planerat höra författaren Dick Sundevall på onsdag. Han har i boken “Hanteraren“ lämnat flera nya uppgifter i fallet.

Etiketter:

Annonser