Ny studie cannabis och självmordsförsök

OSLO Kopplingar mellan cannabisanvändning och suicidtankar och självmordsförsök har hittats i en norsk långtidsstudie av 2033 ungdomar som publiceras i novembernumret av Acta Psychiatrica Scandinavia.

De unga följdes under en 13-årsperiod, från tidiga tonår till långt över 20-årsåldern. Man ville undersöka om det fanns samband mellan exponering av cannabis och depression och olika självmordsrisker bland ungdomar. Även information om andra tänkbara orsaker insamlades.

Analyser av de data som togs in under perioden:
I tonåren observerades inte kopplingar mellan cannabisanvändning och senare självmordsförsök och sådana beteenden. Däremot för de som passerat 20 märktes signifikanta kopplingar mellan cannabis och dessa beteenden och suicidförsök. Särskilt för gruppen som rökt cannabis mer än elva gånger senaste året.

Forskarna drar slutsatsen att exponering av cannabis i sig nog inte leder till depressioner. Men att cannabisanvändning kan kopplas till suicidtankar och självmordsförsök senare i livet.

• Fotnot: Läs mer om studien .

Etiketter:

Annonser