EU:s alkoholhandels-direktorat

EU:s handelsdirektorat ser inga stora problem med handel med alkohol i utvecklingsländer, skriver Per-Åke Andersson, IOGT:s Internationella institut.

Konsulten Ellen Gould däremot oroas av att fattiga länders regeringar lockas och tvingas in i avtal som inte tar hänsyn till folkhälsan.

Om detta arrangerade parlamentsledamöterna Anders Wijkman(kd) och Jens Holm(v) ett seminarium i Bryssel förra veckan.

EU:s handelsdirektorat ser inga stora problem med alkoholen. Tjänstemännen Ignazio Iruarrizaga och Maria Koidu från avd Services and Investment i DG Trade menar att varje enskilt medlemsland har möjlighet att hålla alkohol utanför de åtaganden man gör gentemot WTO vid avtalsskrivning.

Ellen Gould, forskare vid Canadian Centre för Policy Alternatives och expert på WTO och handelsregler, uttrycker däremot en oro över att främst utvecklingsländer tvingas in i ett regelverk utan återvändo, där de på alkoholområdet idag har för dålig kunskap för att ställa alkohol utanför avtalen. Det man sedan gjort åtaganden om, t ex inte göra undantag för alkoholreklam när man åtagit sig att tillåta reklam för övrigt, omöjliggör inskränkning i alkoholreklamen senare om konsumtionen ökar kraftigt.

Parlamentsledamöterna Jens Holm och Anders Wijkman hade bjudit in till ett seminarium 5 november. Deras oro för utvecklingsländernas möjlighet att försvara sig mot alkoholindustrins aktiva sökande efter nya marknader var bakgrunden. EU med sitt handelsdirektorat underlättar dessutom för alkoholindustrin att ta sig in på marknaderna utan att ta hänsyn till effekter på folkhälsan.

Seminariet möjliggjordes genom att IOGT-NTO:s alkoholpolitiska verksamhet finansierade Ellen Goulds deltagande. Dessutom fördes direkta samtal med tjänstemän på DG Trade i ett internt möte.

Slutsatsen av mötet är att EU:s tjänstemän ger sken av inte springa alkoholindustrins ärenden (vilket de bevisat gör) samt försöker invagga kritiker i att utvecklingsländer har möjligheter att undanta alkohol när avtal skrivs. Det senare är en teoretisk sanning.

Verkligheten ser dock annorlunda ut. När alkoholindustrin ”kidnappar” ett land och som i fallet Botswana i samarbete med handels- och industriministern designar en alkoholpolicy, är det inte folkhälsoaspekter som dominerar utan näringsaspekter. Den verkligheten är långt borta från Ignazio Iruarriazaga och Maria Koidu på EU:s handelsdirektorat.

Inom kort kommer förmodligen någon av de svenska parlamentsledamöterna att ställa en fråga till ansvarig kommissionär Catherine Ashton (nytillträdd efter Peter Mandelson) vem som ger DG Trade mandatet i den här frågan. Den frågan är befogad med tanke på industrins finmaskiga nätverk i EU:s korridorer.

Etiketter:

Annonser