Sorad: smuggelsprit minskar kraftigt

STOCKHOLM Smuggling av sprit och öl minskade omkring 35 procent under första halvåret, enligt alkoholforskarna på Sorad, Stockholms universitet. Men siffrorna ifrågasätts av sprit- och vinleverantörerna och tullen har inte märkt någon minskad alkoholsmuggling.

Minskningen av smugglingen jämfört med samma period året före är entydig, hela -66 procent för sprit, -16 procent för starköl, medan vin ökat ett par procent, enligt den nya rapporten (pdf-fil).
– Tendensen nedåt är helt klar, även om siffrorna kan vara något överskattade, särskilt för sprit, säger alkoholforskaren Mats Ramstedt på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Sorad, till Drugnews.

Sorad frågar sedan 2001 varje månad 1500 slumpvist utvalda svenskar – 18 000 varje år – om deras drickande och var de köpt alkoholen. Omräknat till hela befolkningen skulle antalet köpare av insmugglad alkohol ha minskat från cirka 200 000 per månad till 160 000 köpare.

Och även om Systembolaget säljer mer alkohol har totalkonsumtionen inte ökat i landet, snarare minskat en aning till cirka 9,65 liter ren alkohol per invånare över 15 år. Det leder till forskarnas slutsats att den illegala införseln minskar kraftigt, medan legala införseln nästan ligger still (- 2 procent) första sex månaderna i år.

Förklaringar till minskningen kan vara att bensinpriset ökade mycket i våras vilket gjort det mindre lönsamt att åka utomlands för att köpa alkohol. Dessutom att risken för upptäckt och åtal har ökat, tror Mats Ramstedt.

– Det kan ju även bero på att det förs in mycket alkohol, men att den inte säljs vidare i samma utsträckning som tidigare sedan polisen börjat tillämpa
nolltolerans mot smugglare och langare till ungdomar. Och en del kanske även förs vidare till Norge, där alkoholskatten är ännu högre än här hemma, och därmed inte konsumeras här, säger Ramstedt.

Men den nya statistiken från Sorad ifrågasätts av flera. Bland andra tullen som inte sett någon märkbar nedgång i alkoholsmugglingen.
– Vår uppfattning är att införseln är lika stor som tidigare, säger Jonas Karlsson, sakkunnig vid tullens brottsbekämpning, till Dagens Nyheter.
Tullens smuggelärenden vad gäller alkohol har minskat, men kan även bero på att de efter lagändring numer hanteras som skatteärenden.

Även de som vill se sänkta alkoholskatter har invändningar. Sprit- och vinleverantörerna presenterade i somras en studie om att gränshandeln i Tyskland och Estland av tolv utvalda spritmärken ökat drygt 15 procent första kvartalet i år.

– Även om vi inte har andra kvartalets siffror klara ännu, så har jag inte hört att försäljningen minskar i gränsbutikerna. Till skillnad från Sorad som bygger på uppskattningarna, så redovisar vi faktiska försäljningssiffror som borde vägas in när regeringen bestämmer alkoholpolitiken, säger Erika Nylander, vd på SVL, till Drugnews.

Hon hänvisar även till rapporter från flera ungdomsstudier, Maria Ungdoms erfarenheter, uppgifter från tull och polis, om att ungdomar ofta berusar sig på svartsprit.
– Varenda unge verkar ju ha mobilnummer till någon spritgubbe och de kriminella smuggelligorna blir fler! Det är ungdomar och högkonsumenter som drabbas mest av nuvarande högskattepolitik, säger hon.
– Inse att murarna är borta, våga prova något nytt och sänk alkoholskatterna. Om de var i nivå med länderna omkring oss skulle ligorna inte tjäna pengar på att smuggla. Vi vill också se en ansvarsfull alkoholpolitik och värna folkhälsa och en kontrollerad försäljning av våra produkter.

• Är det bra att Systembolaget ytterligare har ökat sin försäljningsandel till nu omkring 56 procent av totalkonsumtionen?
– Vi gillar Systembolaget, men det måste vara världens minsta marknadsandel för ett monopol, svarar Erika Nylander.

Sorads Mats Ramstedt kommentarer kritiken med att även alkoholforskarna har sett en ökad försäljning i de tyska gränsbutikerna, men att denna uppvägs av en minskade införsel till Sverige från andra EU-länder. Även Sorad påtalar att den oregistrerade alkoholen fortfarande är en enorm sektor med 28 procent av den svenska totalkonsumtionen.

– Vad gäller tilltron till enkätsvaren så är vi försiktiga och anger att det finns risk för underrapportering i vissa grupper, men att tydliga tendenser kan utläsas. Dessutom har vi inga egna intressen, utan redovisar oavsett vad svaren blir, säger Ramstedt.

• Fotnot: Det finns i praktiken ingen övre gräns längre för hur mycket alkohol man får frakta hem själv från ett annat EU-land, så länge den är till för eget och familjens bruk. Från 1 juli i år är det även tillåtet att genom distanshandel (ex Internet) frakta hem alkohol via yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, såsom en kompis. Svensk alkoholskatt ska då betalas. Sorad har dock i juli- och augustienkäterna inte noterat någon ökad näthandel med alkohol.

Etiketter:

Annonser