Växande drogproblem i Uganda

STOCKHOLM Fattigdom, konflikter och svaga lagar har gjort Uganda till ett land där nästan var femte vuxen har alkoholproblem och drogproblemen ökar alltmer. Ungdomar är särskilt utsatta och många har förlorat sina föräldrar i Aids.

– Vi har en generation som inte har någon som bryr sig om dem. Det är ett allvarligt problem, säger Rogers Kasirye, från Uganda Youth Development Link, till Drugnews.

Rogers Kasirye deltog i World Forum Aganist Drugs för att lyfta fram barn och ungas situation, men också för att ge Afrika en röst.

– Vi måste visa
att det finns problem i Afrika och vi måste arbeta snabbt med det, annars kommer drogproblemen att explodera.

I Afrika produceras en stor del av världens cannabis och mycket konsumeras lokalt. Av de vuxna i Uganda använder 7,7 procent cannabis, mot 3,8 procent globalt sett. Problemen med alkohol är stora och tillsammans med Burundi, Swaziland och Nigeria ligger Uganda i topp när det gäller konsumtionen i Afrika.

Kokain är ett ökande problem. Hittills har drogen varit dyr, men nu börjar det komma ut billigare former på marknaden. När det gäller heroin så använder allt fler ungdomar i Uganda drogen och också växtdrogen khat ökar, speciellt bland studenter som tar drogen för att orka studera.

– Vi behöver uppdatera lagarna. Blir man fast för att använt droger får man betala 200 kronor och sen slipper du problemet. Och vi behöver också bra förespråkare och lobbyister mot droger, säger Rogers Kasirye.

Uganda Youth Development Link startade 1993. Organisationen vänder sig till ungdomar mellan 10 och 24 år som bor på gatan och i slummen. Förutom att UYDEL driver kampanjer i skolor mot alkohol och narkotika, så söker man upp traffickingoffer, barnarbetare, drogmissbrukande barn, misshandlade barn och tonårsmödrar. Genom UYDEL kan ungdomarna få möjligheter till yrkesutbildning och gatubarn kan få sjukvård och socialt stöd av på olika hälsocenter.

– Vi har sett unga, föräldralösa människor förändras. Vi hämtar dem från slummen, en del går tillbaka till skolan, en del kan hjälpa sina föräldrar och sina barn. Det hjälper mig att jobba på och fortsätta hjälpa andra. Jag har en passion för att hjälpa unga människor, säger Rogers Kasirye.

I sitt arbete ser han barn utnyttjas och exploateras och myndigheterna gör inte mycket eftersom resurser saknas. Det som oroar honom mest är spridningen av hiv.

– Hiv angriper ungdomarnas familjer, de ser sina föräldrar dö och de blir lämnade föräldralösa, vilket kan leda till mycket stress. Ingen försörjer dem och de kan inte gå till skolan. De tar droger och alkohol för att överleva, säger han.

UYDEL stöttas ekonomsikt av bland annat nykterhetsrörelsen IOGT-NTO. Med stödet ska man bygga ett nytt center för 700 ungdomar. Men mer pengar behövs.

– Vi behöver också samarbeta mer med utländska volontärer, till exempel socialarbetare som kommer och arbetar med oss, lär oss pedagogik om hur man arbetar med barn. Det skulle hjälpa oss att utöka våra aktiviteter, säger Rogers Kasirye.

Många barn

I Uganda är över hälften av landet befolkning barn och en tredjedel av dessa lever i fattigdom.
• Fjorton procent av barnen är föräldralösa eller utsatta på annat sätt.
• Femtio procent av dem som smittas av hiv är ungdomar.
Källor: Unicef 2004, Unaids 2002

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser