Drogfrihet ett eget val

Legendariske amerikanske drogterapeuten Craig M Nakken som föreläste på World Forum framhåller den egna viljan som helt avgörande för att bli drogfri.

Nakken, författare, föreläsare, behängd med en hel mängd akademiska bokstavskombinationer som MSW, CCDP etcetera, höll en välbesökt föreläsning om hur man går vidare i livet efter en massiv avtändning från droger.

Enligt Nakken måste man som missbrukare, direkt i avtändningsstadiet, formulera nya strukturer i livet. Sensationerna vid användandet av droger måste på något sätt ersättas av nya värderingar och helst också ett mera spirituellt sätt att se på den helt nya tillvaron som öppnar sig för missbrukaren.

Det är en chans för missbrukaren att i detta tillstånd kunna se det nya i livet. För att komma dit måste man göra valet att se kunna se möjligheterna.

– Man måste välja att bli nykter för att kunna arbeta sig ur abstinensen, menar han.
Det är starka krafter som driver en människa att missbruka droger. Han definierar tre av dessa särskilda krafter. Att det finns en mening med missbruket. Att det är förknippat med makt att missbruka och att knarkandet är lustfyllt.

I resonemanget ovan menar Nakken att det finn en stark kraft i det absoluta dåliga måendet som med tiden kommer av missbruket. Det kan låta absurt, men just det dåliga måendet måste man ta till vara på för att kunna tända av.

– Missbruk innebär en förlust av den fria viljan, utan den fria viljan har reptilhjärnan tagit över och missbrukaren agerar enbart på instinkten, konstaterar Nakken.
– När hjärnan slutligen har blivit kapad, har missbrukaren helt förlorat den fria viljan, fortsätter han.

När man under avtändningen inser att man är slav under en kemisk substans, då inser man att målet är den slutliga friheten.

– Vi måste komma till den punkt då vi slutligen säger nej till drogen, konstaterar han. Och när vi kan säga att vi bryr oss, då har vi åter blivit mänskliga fortsätter han.

Craig Nakken, har själv haft ett tungt amfetaminmissbruk bakom sig. Han har den erfarenhet som krävs för att levandegöra den problematik som det innebär att lägga av med sitt missbruk. Craig M Nakken har varit drogfri i 25 år och han förespråkar varmt den så kallade 12-stegsmodellen.
Han avslutade sin föreläsning med de varma orden. “Det finns alltid hopp“.

Han är känd över hela världen som en skicklig terapeut och ofta anlitad föreläsare, hans böcker är mycket uppskattade vid terapeututbildningar. Han är specialiserad på missbrukarvård och har, förutom sin egen erfarenhet av aktivt missbruk, också en 20-årig erfarenhet av missbrukarvård och rehabilitering av missbrukare.

• Craig Nakken har skrivit en mängd böcker om bland annat behandling och utbildning. Bland annat “Jaget och missbrukaren“, “Gör dig fri från beroende av alkohol/narkotika” och “Om du verkligen älskade mig“ (Proprius förlag).

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser