Fler kvinnor dör i lungcancer

STOCKHOLM Lungcancer – som i stor utsträckning orsakas av rökning – är nu den vanligaste cancerformen som kvinnor dör i. Det visar Socialstyrelsens senaste dödsorsaksstatistik. Den vanligaste dödsorsaken är fortfarande hjärt- och kärlsjukdomar.

Det är fortfarande större andel män som dör av lungcancer, men skillnaden har minskat. Medan andelen kvinnor som dör av lungcancer ökar, så minsker lungcancer som dödsorsak bland män.

Andelen kvinnor som dör av lungcancer har ökat från 18,2 per 100 000 kvinnor 1990, till 31,0 per 100 000 kvinnor 2006. Samtidigt har lungcancer som dödsorsak bland män sjunkit från 51,1 per 100 000 män 1990, till 46,3 per 100 000 män 2006.

– Vi har bara väntat på det här. Kvinnor röker mer än männen och även om de börjat dra ned på rökningen de senaste åren syns inte det i cancerstatistiken förrän 15-20 senare, säger Göran Boethius, ordförande för Läkare mot tobak, till Svenska Dagbladet .

Fotnot: Den fullständiga rapporten finns här (pdf): Dödsorsaker 2006

Etiketter:

Annonser