Fler vårdplatser för heroinister i Skåne

MALMÖ Region Skåne har beslutat kapa vårdköerna för heroinmissbrukare som väntar på substitutionsbehandling. Malmö får 100 nya platser, Helsingborg 40 och i Hässleholm startas helt ny verksamhet med inledningsvis 30 platser.

Det har uppmärksammats hur olika landsting erbjuder substitutionsbehandling i landet. Idag får 450-500 personer behandling med metadon, subutex eller suboxone i Skåne. Men över 230 opiatberoende där får idag inte den behandling de efterfrågar. Några har väntat uppemot ett år.

I början av året beslutade hälso- och vårdansvariga Region Skåne att få ned köerna och satsa 10 miljoner kronor extra i år. Nu har regionens närsjukvårdsberedning beslutat hur fördelningen blir: i Hässleholm startas helt ny verksamhet med 30 platser och på sikt 60 platser, i Helsingborg utökas befintliga program med 40 platser och i Malmö med 100 nya platser.

– Flera kommuner har påpekat allvaret i att heroinmissbrukare får vänta alldeles för länge för att få en bedömning om de ska behandlas eller inte. Jag instämmer i den kritiken, men är samtidigt nöjd att vi nu kan presentera en konkret satsning som kommer att minska köerna rejält, säger regionrådet Gilbert Tribo (fp) från styrande “femklövern“ (allianspartierna + mp) till Drugnews.

Han betonar samtidigt att kommuner måste står för bostäder, sysselsättning, psykosocial behandling och annan rehabilitering för att vårdkedjan ska fungera. Vad gäller drogfri vård (utan narkotikaklassade läkemedel) så hänvisar Gilbert Tribo till att det är kommunerna som främst ansvarar för denna.

Etiketter:

Annonser