V vill ta bort förbudet att knarka

NORRKÖPING Avkriminalisera konsumtion av narkotika är något som vänsterpartiet efter lång debatt står för efter kongressen i Norrköping. “En bedrövlig signal, särskilt till unga“, säger kongressdelegaten Egon Frid till Drugnews.

Han hade tillsammans med Skaraborgs partidistrikt motionerat om att “eget bruk“ liksom alla annan befattning med narkotika även fortsättningsvis ska vara förbjuden i landet. Så hade även en motionär från Västerås.

V var emot konsumtionsförbudet som infördes 1988 och straffskärpningen 1993 för att polisen skulle kunna begära urinprov. Men har inte förrän nu politiskt beslutat verka emot det.

Efter en lång debatt som inleddes i lördags och avslutades med omröstning i söndags förmiddag så avslogs motionerna och antogs partistyrelsens svar. Röstetalet blev 132 – 67 för partistyrelsens linje.

– Det betyder att vi är enda riksdagsparti som inte står för att all befattning med narkotika ska vara olaglig. Det är beklagligt då denna lagstiftning stöder tidig upptäckt av missbruk bland unga, underlättar polisens kontroll och att se till att människor kommer till vård och behandling, säger riksdagsman Egon Frid som själv arbetat inom socialtjänsten i Skövde över tio år.

Bakgrunden är en rapport om ny narkotikapolitik några inom vänsterpartiets riksdagsgrupp tagit fram (“Knarkare är också människor“) där även avkriminalisering av själva bruket anses nödvändigt. Argument om att förbudet gör att missbrukare tvekar att söka hjälp och att polisen mer fokuserar på att drogtesta enskilda missbrukare istället för att jaga langare förs fram.
Flera kongressdebattörer gjorde dock en helt annan bedömning och menade att förbud för inte bara innehav utan även användande är en viktig del i den restriktiva narkotikapolitiken.

• Innebär det att vänsterpartiet är på väg inta en mer liberal linje i drogfrågor?
– Nej, det anser jag inte. Jag kommer att på vår nästa kongress om två år åter motionera om att partilinjen ska vara att bruket är otillåtet. En viktig del för att hålla hela vårdkedjan samman, svarar Frid.

Kongressen antog också en motion om att vänsterpartiet ska verka för att sprutbytesprogram byggs ut, kopplat till mer information och en aktiv narkomanvård. Sprutfrågan har tidigare varit brännbar och delat partiet.

Vänsterns kongress omvalde Lars Ohly som partiordförande. Kongressens tema har varit förändring och har haft vänsterkrafter i Norge och Holland som förebild. Partiet som brottas med ett vikande väljarstöd (4,6 procent idag, enligt Demoskop) behåller målet 6 timmars arbetsdag, öppnar för fler än två vårdnadshavare för ett barn. Kongressen fastslog mot partistyrelsens vilja att man behöver en ny sjukvårdspolitik och vill tillåta fildelning för privat bruk.

Etiketter:

Annonser