Narkotikadöden fördubblad i Sverige

ÖSTERSUND Antalet narkotikarelaterade dödsfallen har nära fördubblats sedan mitten av 1990-talet. Ifjol registrerades 350 dödsfall. Det tyder på att det tunga drogmissbruket ökar i landet, enligt Statens Folkhälsoinstitut som ställt samman rapporten.

Ökningen noteras i alla preparatgrupper, men heroin och amfetamin dominerar. Ifjol avled 142 personer med heroin (morfin) i kroppen, 124 med amfetamin, 52 med enbart cannabis (THC), 10 av kokain och 22 personer med övriga preparat.

Under 1990-talet andra hälft ökade narkotikarelaterade dödsfallen för att sedan stabiliseras. Men under 2007 har dödsfallen åter ökat kraftigt. 2006 registrerades 278 dödsfall jämfört med fjolårets 350 dödsfall. Samtidigt som ungdomars experimentella droganvändande minskat senaste åren har tillgänglighet på narkotika ökat och priserna sjunkit. Antalet beslag av polis och tull har också ökat.

– Detta är en klart oroande utveckling säger Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet i en kommentar. Det är en stark signal att fullfölja och förstärka det förebyggande arbetet mot narkotika. Det är särskilt angeläget att begränsa tillgängligheten.

Även alkoholens roll bör uppmärksammas i sammanhanget, tillägger Gunnar Ågren. I flera fall finns bakom dödsfallen kombinationsförgiftningar med såväl illegala droger, som beroendeskapande läkemedel och alkohol med i bilden.

Med narkotikarelaterade dödsfall avses då illegala droger kunnat påvisas i toxikologiska undersökningar. Sådana studier görs i nio av tio narkotikarelaterade dödsfall i landet. Uppgifterna används även vid internationella jämförelser, exempelvis rapporteras de till EU:s narkotikaobservatoriet, ECNN, i Lissabon.

• I dessa jämförelser har Sverige hamnat lågt vad gäller drogexperimenterande bland unga, men andelen dödsfallen är påfallande höga vilket är en politisk komplikation för försvarare av en restriktiv drogpolitik. Det tolkas ibland även som en följd av att beroendevården nedprioriterats och att missbrukare får vänta längre på att få vård. Heroinberoende måste i vissa landsting köa länge för att erbjudas substitutionsbehandling (metadon eller Subutex/Suboxone).

Men metadon är även ett narkotika som – även om evidens finns för goda behandlingsresultat – kan skapa beroende och ge dödliga förgiftningar. Sedan tidigare tak 2005 togs bort för hur många som samtidigt fick metadon så har förskrivningen fyrdubblats. Och antalet medadonrelaterade dödsfall har ökat oroväckande, ifjol avled över 50 personer med metadon i kroppen.

– Det är anmärkningsvärt. Vi vet inte vad det beror på, men läckage från underhållsprogram och smuggling till svarta marknaden diskuteras och kan vara en förklaring, säger Nils Stenström, utredare på Folkhälsoinstitutets alkohol- och narkotikaavdelning, till Drugnews.

Hur många grava missbrukare som finns i landet har inte beräknats sedan 1998 då man kom fram till cirka 28 000 missbrukare. Enligt Stenström stiger medelåldern i gruppen och FHI håller på med en prevalensstudie som om något år kan ge nytt ljus över omfattningen av det tunga missbruket.

• Fotnot: Läs mer från FHI om narkotikarelaterad dödlighet baserad på rättsmedicinska data.

Etiketter:

Annonser