Vanligare med droger hos gymbesökare

STOCKHOLM Dubbelt så många unga män som tränar på gym har använt narkotika senaste året jämfört med andra jämnåriga. Det visar en studie i Stockholms län som visar på samband mellan gym, doping och drogmissbruk.

De tydliga sambanden mellan doping och narkotika framgår av den enkät som 1678 gymbesökare på 34 gym och träningsanläggningar i huvudstadslänet besvarat. 1147 män och 531 kvinnor svarade på frågor om alkohol, narkotika och doping.
Dessutom har 5000 personer i länet och 5000 i övriga landet i ett slumpmässigt urval fått svara. Det är Stad-sektionen inom Stockholms läns landstings beroendecentrum som gjort undersökningen.

Bland den vuxna befolkningen överlag hade 1 procent någon gång använt dopingmedel eller tillväxthormon, bland gymbesökarna hade 4 procent av männen och 0,2 procent av kvinnorna gjort det.

Resultaten visar att 8 procent av männen och tre procent av kvinnorna på gymmen hade använt narkotika under året. Vanligast var det i åldersgruppen 25-29 år där andelen var 15 procent av männen respektive 4 procent av kvinnorna. Nära 60 procent av dem som hade använt dopingpreparat uppgav också att de prövat narkotika, jämfört med 25 procent av dem som inte dopat sig någon gång.

– Det är förvånansvärt höga siffror. Jag hade i min enfald trott att de som är hälsomedvetna, tränar och tänker på sin kropp snarare skulle använda mindre narkotika. Men det är ungefär dubbelt så vanligt bland gymbesökarna jämfört med den manliga befolkningen som helhet, enligt en folkhälsoundersökning i länet för ett par år sedan, säger Håkan Leifman, forskare chef för Stad-sektionen, till Svenska Dagbladet.

I fredags anordnades i Stockholm en konferens om hur man kan förebygga användning av och begränsa tillgången till hormonpreparat och dopingmedel. Där bland andra folkhälsominister Maria Larsson medverkade.

• I Stockholms län har ett projekt startat för att stödja drogfria gym, hittills har 23 anläggningar anslutit sig.

• Dopingpreparat ger ofta snabbare muskeltillväxt och energi, men minskar testiklar, sexlust, bidrar till acne och påverka humöret. Risken ökar för okontrollerad aggression och bakom flera våldsbrott har missbruk av anabola steroider noterats. Dopingmedel är otillåtet att sälja, köpa och använda i Sverige.

Etiketter:

Annonser