Brittiska krafttag mot cannabis

LONDON Brittiska regeringen vill ta krafttag mot cannabisproblemen och åter placera drogen i högre farlighetsklass, meddelade inrikesminister Jacqui Smith i parlamentet i onsdags.

Det innebär att regeringen – som Drugnews tidigare meddelat – inte följer det expertutlåtande som rådgivande organet ACMD lämnade i sin rapport, nämligen att låta cannabis vara kvar i klass C.

En återklassificering till B innebär möjlighet till skärpta straff och kraftfullare polisåtgärder mot langning och innehav av cannabis. Regeringen aviserar också inriktade åtgärder mot cannabisfabriker och ligor som driver odlingar. Dessutom strängare regler mot försäljning nära skolor, sjukhus och fängelser, och eventuellt lagändringar som kan begränsa reklam och försäljning av cannabistillbehör.

Om det omdiskuterade förslaget godkänns av parlamentet börjar omklassificeringen gälla från nästa år.

Sedan Tony Blairs minister nedklassade cannabis 2004 från B till C så har det spritts rykte om att drogen inte längre är olaglig. Dessutom har missbruk ökat, debutåldern gått ner och en russtarkare sort, “Skunk“, blivit vanligare. Fler unga söker behandling efter psykiska problem av cannabisanvändning.

Regeringen vill nu sända ett tydligt budskap om att cannabis är hälsofarligt.
– Cannabis är och har alltid varit illegalt. Det dominerar nu den illegala narkotikamarknaden i Storbritannien och är starkare än någonsin tidigare, sade inrikesminister Jacqui Smith i parlamentet.
– Vi måste vara ta det säkra före det osäkra och skydda allmänheten. Jag tänker inte be om ursäkt för det och är inte beredd att vänta och se, tillade hon.

• Majoriteten i regeringens rådgivande organ ACMD avrådde nyligen från en ny omklassificiering efter en genomgång om cannabis. Men i den 56-sidiga rapporten, som nu offentliggjorts, betonas samtidigt att cannabis är en viktig hälsopolitisk fråga och att drogen utan tvekan kan orsaka skador hos enskilda individer och samhälle.

Etiketter:

Annonser