Allt fler sprittillstånd i Västerbotten

UMEÅ Antalet ställen med serveringstillstånd av alkohol har ökat 250 procent i Västerbotten. “Vi måste öka tillsynen och dessutom tror jag på utbildningen av krögarna“, säger Eva Andersson, socialnämndens ordförande (s) i Umeå.

Nykterhetsrörelserna IOGT-NTO och Blå Bandet arrangerade en välbesökt
samtalskväll på temat ”Ansvarsfull alkoholservering” i Frälsningsarméns
lokaler i måndags.

Under det senaste decenniet har antalet serveringstillstånd ökat med 250
procent i Västerbotten. Men det finns fortfarande bara tre personer anställda för att sköta tillsyn – två i Umeå och en i Skellefteå.

Det räcker att uppfylla kraven i alkohollagen för att få ett tillstånd, men att dra tillbaka ett tillstånd måste gå i flera steg, med indragning som sista alternativ.
– Bevisgraden ska vara mycket lägre enligt alkohollagen än vid grova brott, sade Erik Engberg från tillståndsenheten vid mötet.

Han har ofta överraskats av länsrättens beslut. Polisen har fått direktiv att intensifiera kontrollen på och utanför krogarna och krogpersonalen utbildas i att hantera överservering. Dessutom planerar Umeå kommun att utöka tillsynen.

Alla var eniga om att berusningsdrickandet måste minska och att föräldrar måste föregå med gott exempel. I övrigt berördes den riskfyllda alkoholkulturen på universitetet.
– Ett av vara största folkhälsoproblem om några år kommer att vara alkoholen, sade Samuel Svensson (bild), projektledare vid länsstyrelsen.

Foto: Tommy Larsson

Etiketter:

Annonser