FN: Kändisar kommer för lätt undan

WIEN Att kändisar upplevs komma undan med mildare straff för narkotikabrott undergräver kampen mot narkotika. Det skriver FN:s narkotikakontrollorgan, INCB, i sin årsrapport för 2007.

Fall där narkotikamissbrukande kändisar är inblandade och där de behandlas mildare än andra föder en cynism hos allmänheten och kan innebär att ungdomar får en mer tillåtande attityd till droger, skriver INCB.

FN-organet uppmanar nu världens länder att se till så att kändisar som bryter mot narkotikalagarna hålls ansvariga för sina brott.

INCB, International Narcotics Control Board är det FN-organ som fungerar som väktare av de olika narkotikakonventioner som fastställer hur olika narkotiska preparat ska hanteras. I sin rapport för 2007 lyfter man särskilt fram att det inte alltid är säkert att straffen för narkotikabrott är proportionellt mot brottet.

Förutom problemet med att kändisar upplevs får en mildare behandling av rättsväsendet än andra, tar INCB också upp frågan om alltför stränga straff för de som till exempel döms för innehav, köp eller odling av narkotika. INCB är kritisk till att många, även unga, döms till fängelse för sådan brott.

Samtidigt, påpekar INCB, kan många av de verkliga topparna inom narkotikahandeln klara sig helt, eller med milda straff. I rapporten beskrivs hur ledaren för Medellinkartelen, den senare mördade Pablo Escobar, lyckades förhandla sig till ett femårigt fängelsestraff i ett lyxfängelse han själv byggt och med garantier för att inte bli utlämnad till USA. ÍNCB konstaterar dock att denna uppgörelse kanske var enda möjligheten för att Escobar överhuvudtaget skulle ställas till svars för sina handlingar.

INCB lyfter i rapporten också fram Afghanistan, där narkotikahandlande krigsherrar fortfarande kan agera utan att riskera straff och uppmanar till ökat stöd från utlandet till Afghanistans kamp mot narkotikahandeln.

Fotnot: Hela årsrapporten finns att läsa här: Årsrapport 2007

Etiketter:

Annonser