Nitisk alkoholhandläggare omplacerad

STOCKHOLM/MALUNG Det finns nära 11 000 tillstånd för alkoholservering i landet, men bara ett 20-tal dras in per år. Kommunerna sitter ofta på två stolar, nitiska handläggare kan utsättas för påtryckningar.

Kommunernas tillsyn varierar mycket i landet, men ofta tas mer hänsyn till näringsintressen än alkohollagen, utbildning och bristande resurser.

Trycket är stort på kommunala handläggarna av tillstånden, visar en granskning som tidskriften Accent gjort. I Malung blev en kvinnlig alkoholhandläggare omplacerad efter att ha försökt dra in tillståndet för en krog som misskött serveringen under den årliga dansbandsveckan.

– Systemet med tillsynen av serveringstillstånden fungerar inte idag. Ett exempel är länsrätterna som gång efter gång kör över kommunerna när de väl kommit så långt att de beslutar att dra in ett tillstånd, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Sven-Olov Carlsson, i en kommentar.

Han vill att alkohollagen blir tydligare så att serveringstillstånd lättare kan dras in för krogar som missköter sig.

Överservering (dvs. att servera redan berusade gäster) och bristande ålderskontroll är vanliga överträdelser.

• Regeringen har utsett en utredare som ser över alkohollagen. Men enligt uppdraget ska snarare reglerna förenklas för att få servera alkohol, bland annat ska kraven på köksutrustning mildras så att exempelvis suchibarer lättare få serveringstillstånd. Utredaren ska lämna förslag senast vid årets utgång.

Etiketter:

Annonser