Ökat drickande i Finland

HELSINGFORS Alkoholkonsumtionen ökade åter ifjol, liksom skadorna, i Finland som från årsskiftet därför höjt alkoholskatterna för att bromsa utvecklingen. Totalt drack finländarna 10,5 liter omräknat i ren alkohol och per person ifjol.

Registrerat drickande steg tre procent till 8,7 liter ren alkohol per person och tillsammans med oregistrerad (privatimport, smuggling och hembränt m m) som minskade en decimal till 1,8 liter, så landade alltså totalkonsumtionen på 10,5 liter, vilket är två deciliter mer än året före.

Registrerad konsumtion av starksprit ökade ifjol med 0,5 procent, medan lättvin ökade sex procent. S.k. Long drinks ökade nära 22 procent (starkare sort säljs i Alko, svagare i livsmedelsbutiker), medan storsäljaren är maltdrycker som ökade 3,6 procent till 451,6 miljoner liter.
Det visar siffror från Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Stakes.

På skadesidan noteras preliminära siffror om att polisens hembesök ökade med drygt 4 procent, kända misshandelsfall +11 procent och grov fall av misshandel +16 procent. Nära 7 procent fler rattfyllerier, omhändertagande av berusade +2 procent.

2006 registrerades 26016 vårdperioder med alkoholrelaterade sjukdomar som huvuddiagnos och 3049 personer avled till följd av sitt alkoholmissbruk.
I takt med att negativa effekter av drickande ökat i samhället så påverkas även närstående till de med alkoholproblem. Något man befarar ytterligare kommer att påverka både folkhälsa och ekonomi negativt.

Det var våren 2004 som politikerna kraftigt sänkte alkoholskatterna i Finland, i snitt med en tredjedel, för att förebygga befarade “spritrejs“ med privatimport från lågskatteländerna i Baltikum som då gick med i EU. Beslutsfattarna fick dock åse hur konsumtionen och skadorna sköt i höjden efter prissänkningarna. Totalt ökade konsumtion hela 14 procent åren 2003-2007.

Efter många debatter och skatteanalyser så beslutade regeringen ifjol att det var dags att försöka plåstra om alkoholpolitiken. Vid årsskiftet höjdes därför åter spritskatten med 15 procent och den för vin och öl blev 10 procent högre.

Forskarna på Stakes hoppas att prishöjningarna kan medföra att supandet hedjas, framför allt starkspritkonsumtionen, och att totalkonsumtionen kan minska med ett par procent, rapporterar nyhetsbrevet Nosam.

• Det planerade införandet av varningstexter på alkoholförpackningar i Finland möter fortsatt motvind. EU-kommissionen kräver att texterna måste ändras och att särskilt den allmänna varningen för alkoholens skadeverkningar slopas. Omsorgsminister Paula Risikko har därför föreslagit att man struntar i hela försöket, medan ett tiotal sociala organisationer vädjar om att varningarna införs i avsedd ursprunglig form.

• Fotnot: Läs mer finländska alkoholsiffror från Stakes.

Etiketter:

Annonser