Mumin-insats nu i hela Stockholms län

STOCKHOLM Den framgångsrika samarbetsmodellen Mumin mellan polis, socialtjänst och Maria Ungdom för att förebygga ungas drogmissbruk ska nu börja användas i hela Stockholms län.

Ungdomar som påträffas narkotikapåverkade av polisen erbjuds direkt samtal och vård. Stockholmspolisen har numer en provisorisk station vägg-i-vägg med Maria ungdom på Kungsholmen där efter drogtest och polisförhör vårdpersonal står beredda. Från 2007 är verksamheten reguljär.

– Mumin visar hur polisens ingripande kan bli ett första avgörande steg för att avbryta en ung persons fortsatta missbruk och kriminalitet. Nyckeln är att ungdomarna motiveras att söka vård när de är som mest mottagliga, säger länspolismästare Carin Götblad.

Hon har nu beslutat att utvidga Mumin-modellen till hela polismyndigheten i Stockholms län. Dessutom är flera andra län på gång att införa arbetsformen som stöttats och lyfts upp som förebild av nu nedlagda Mobilisering mot narkotika.

• En utvärdering av försöket i Stockholm 2004-2006 visade på goda resultat. Av de 650 ungdomar som länskriminalens ungdomsrotel påträffade tackade 65 procent av flickorna och 55 procent av pojkarna ja till fortsatt vård.
Uppåt 60 procent av dem var tidigare okända för beroendevården och många hade svår missbruksbakgrund.

• Fotnot: Läs utvärderingen av Mumin-försöket som visar att 58 procent av ungdomarna två, tre år efter avslutad behandling uppger att de slutat med drogmissbruk (pdf-fil).

Etiketter:

Annonser