Narkomaner dör unga i Finland

HELSINGFORS Narkotikarelaterade dödsfall i Finland ökar igen. Ofta är det unga missbrukare i åldern 20-24 som avlider, enligt ny statistik. Blandmissbruk och buprenorfin skördar flest offer.

Efter en liten nedgång så ökar antalet narkotikadödsfall åter i Finland. 2002-2004 ökade de med en tredjedel, och efter en tillfällig nedgång så ökar dödsfallen igen, enligt finsk statistik. 2006 avled 180 personer som var påverkade av droger, över hälften var under 30 år och ett 15-tal var tonåringar.

Tidigare var det heroinöverdoser som stod för de flesta dödsfallen bland narkomaner. Nu är dock blandmissbruk och syntetiska opiaten buprenorfin (Subutex), som används i behandling, vanligast vid dödsfallen.

– Det finns så många ämnen på marknaden att varje narkoman nog hittar någonting som passar, säger professor Erkki Vuori vid Helsingfors universitets institution för rättsmedicin, till Hufvudstadsbladet.

Till skillnad från i övriga Norden där drogmissbruk funnits längre och där missbrukare i snitt lever längre, så är det främst unga i gruppen 20-24 år som dör av knarket i Finland. I övriga Norden är offren oftare 35-39 år.

De flesta narkotikarelaterade dödsfallen skulle kunna undvikas i Finland om missbrukare hade större kunskaper om droger och kunde ge varandra första-hjälpen, enligt Social- och hälsoministeriet.

Utbildning av missbrukare har i flera år A-klinikstiftelsen Vinkki ordnat för finska narkomaner som i sin tur kan lära ut vidare till kamrater. Om hur man undviker dödsfall och hindrar spridning av smittsamma sjukdomar som hiv och hepatit. Man har även delat ut sprutor och kondomer. Missbrukare som undviker myndigheter kommer lättare till Vinkkis obyråkratiska mottagningar.

Nu har dock resurserna minskat för stiftelsen.
– Tyvärr får vi inte längre penningautomatföreningens stöd, så vi kan inte ordna tillräckligt många utbildningar. Platserna är fullbokade men vi har inte resurser, säger Mika Mikkonen, Vinkkis regionsansvariga i Helsingfors, till HBL.

Mikkonen beräknar att det finns omkring 10000 narkomaner i Helsingforsområdet och att Vinkki når hälften av dessa.

• Att missbrukproblemen ökat i Finland märker även polisen. Antalet grova narkotikabrott ökade ifjol, liksom beslag av 1,8 miljoner euro från narkotikahandeln. Polisen tror att det finns nära ett hundratal kriminella ligor med totalt över tusen medlemmar som mestadels ägnar sig åt smuggling och distribution av narkotika i landet, enligt nyhetsbyrån FNB.
I veckan har även inrikesministeriet beslutat undersöka uppgifter om att alltför ivriga finska narkotikapoliser använder kontroversiella arbetsmetoder. Detta efter nya regler om täckoperationer och bevisprovokationer.

• Vanligaste illegala droger i Finland är cannabis, amfetamin och buprenorfin. I början av januari så ändrade regeringen lagen för att medicinsk användning av cannabis ska tillåtas i landet.

Etiketter:

Annonser